Thứ ba,  09/08/2022

Từ ngày 20-12, giá bán điện bình quân tăng 62 đồng/kW giờ

Ngày 16-12, Bộ Công thương đã có Văn bản 380/BCT-ĐTĐL đồng ý với đề xuất điều chỉnh giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).Theo đó, từ ngày 20-12-2011, giá bán điện bình quân sẽ được điều chỉnh là 1.304 đồng/kWgiờ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 62 đồng/kWgiờ so với giá bán điện bình quân hiện hành. Tuy nhiên, giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kWgiờ cho hộ nghèo và bậc thang từ 0 đến 100 kW giờ, tạm thời không tăng trong lần điều chỉnh này.Theo EVN, việc điều chỉnh lần này căn cứ theo Quyết định 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường do Thủ tướng ban hành và có hiệu lực từ 1- 6 - 2011, nếu chi phí đầu vào tăng 5%, EVN được điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng, sau khi đăng ký và được Bộ Công thương chấp...
Ngày 16-12, Bộ Công thương đã có Văn bản 380/BCT-ĐTĐL đồng ý với đề xuất điều chỉnh giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, từ ngày 20-12-2011, giá bán điện bình quân sẽ được điều chỉnh là 1.304 đồng/kWgiờ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 62 đồng/kWgiờ so với giá bán điện bình quân hiện hành. Tuy nhiên, giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kWgiờ cho hộ nghèo và bậc thang từ 0 đến 100 kW giờ, tạm thời không tăng trong lần điều chỉnh này.

Theo EVN, việc điều chỉnh lần này căn cứ theo Quyết định 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường do Thủ tướng ban hành và có hiệu lực từ 1- 6 – 2011, nếu chi phí đầu vào tăng 5%, EVN được điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng, sau khi đăng ký và được Bộ Công thương chấp thuận.

Theo Nhandan