Thứ bảy,  09/12/2023

Phát triển kinh tế ở Xuân Mai

LSO-Xuân Mai là một xã thuần nông nằm gần trung tâm huyện Văn Quan, có đường 279 đi qua. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn từ Khòn Khẻ, Bản Cóng, Nà Bảy đến Còn Đon, Bản Cưởm từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Nông dân xã Xuân Mai khẩn trương làm đất gieo trồng cây vụ xuânĐồng chí Hà Quốc Hương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, xã Xuân Mai còn 172/366 hộ nghèo (chiếm 48% theo tiêu chí mới). Chính vì lẽ đó, Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm nên đã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế đề ra, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ đối với cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân. Hàng năm xã vận động nhân dân thực hiện đạt và vượt...

LSO-Xuân Mai là một xã thuần nông nằm gần trung tâm huyện Văn Quan, có đường 279 đi qua. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn từ Khòn Khẻ, Bản Cóng, Nà Bảy đến Còn Đon, Bản Cưởm từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế – xã hội.
Nông dân xã Xuân Mai khẩn trương làm đất gieo trồng cây vụ xuân
Đồng chí Hà Quốc Hương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, xã Xuân Mai còn 172/366 hộ nghèo (chiếm 48% theo tiêu chí mới). Chính vì lẽ đó, Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm nên đã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế đề ra, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ đối với cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân. Hàng năm xã vận động nhân dân thực hiện đạt và vượt tổng diện tích gieo trồng và nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích đất canh tác.
Đáng kể, trong sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2011, xã Xuân Mai thực hiện tổng diện tích gieo trồng 256,61 ha, đạt 97,5% kế hoạch, trong đó diện tích lúa xuân gieo trồng được 125,7 ha, lúa mùa 130,9 ha và 51,28 ha ngô, 17,55 ha cây có củ, 5,39 ha rau các loại, 12 ha cây sắn. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, rừng phòng hộ; tổ chức trồng mới được 1.500 cây bạch đàn, 288 cây tre mai và 530 cây ăn quả, 350 cây hồi. Để khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, lao động, Đảng bộ xã đã đề ra nghị quyết về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, tổ chức duy trì hoạt động các hợp tác xã và dịch vụ. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt của tổ hội, đoàn thể về ứng dụng KHKT vào phát triển kinh tế tổng hợp, nâng cao thu nhập. Xã đã mở được 34 lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, lớp dạy nghề sửa chữa cơ khí nông nghiệp cho 1.120 học viên. Các tổ chức đoàn thể còn nhận ủy thác vay vốn ngân hàng cho các hội viên vay phát triển kinh tế như: Hội Phụ nữ quản lý 95 hội viên vay với tổng dư nợ hơn 2,2 tỷ đồng; Hội nông dân hơn 2,3 tỷ đồng và Đoàn thanh niên 727 triệu đồng… Đối với tiểu thủ công nghiệp, ngoài một số máy hút cát và một số tổ khai thác đá của các hộ dân, xã đã quan tâm vận động nhân dân tập trung mở rộng các đại lý phân bón, cơ sở sửa chữa máy móc, thu mua hàng nông lâm sản, duy trì hoạt động các HTX trồng trọt và dịch vụ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình cánh đồng 50 triệu đồng/ha.
Theo ông Hoàng Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: xã Xuân Mai chúng tôi tuy còn gặp nhiều khó khăn về con giống, tiêu thụ sản phẩm… nhưng bước đầu xã đã quan tâm, tạo điều kiện xây dựng được một số mô hình điểm làm ăn có hiệu quả như: mô hình trồng rau an toàn, trồng cà chua, khoai tây và mô hình trồng trám ghép, nuôi dê thả núi, nuôi nhím, nuôi lợn nái sinh sản. Đáng kể là mô hình trồng rau an toàn ở thôn Khòn Khẻ đã khẳng định được hướng đi mới, cung cấp nguồn rau sạch cho thị trường.
Chị Hà Thị Khuyên, chủ nhiệm HTX cho biết: Hiện nay, HTX mới chỉ duy trì trồng từ 6 sào đến 1 ha rau các loại với 7 hộ gia đình tham gia. Để phát huy nghề truyền thống trồng rau của địa phương, HTX đang có hướng sẽ đi học tập kinh nghiệm, tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân, tìm giống rau mới, khai thác thị trường tiêu thụ, mở rộng diện tích… thực sự đưa nghề trồng rau trở thành nguồn thu nhập chính cho các hộ dân trong vùng.
Đạt được kết quả trên là do Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Mai đã biết cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Đồng thời khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, đầu tư và huy động sức dân tham gia đóng góp xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi… phục vụ sản xuất, tập trung triển khai, thực hiện 19 tiêu chí trong Đề án xây dựng nông thôn mới, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

Mai Văn Hoa