Thứ bảy,  09/12/2023

Gieo thẳng bằng giàn kéo: Tiết kiệm được hơn 33 tỷ đồng

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra các nhóm giải pháp, tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật này vào sản xuất lúa để giảm chi phí, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

LSO-Tại hội nghị tổng kết gieo thẳng lúa bằng giàn kéo tay diễn ra sáng 23/12/2011, theo hạch toán sơ bộ của Trung tâm khuyến nông, khi áp dụng phương pháp này vào sản xuất, người nông dân tiết kiệm được ít nhất là 3.325.000 đồng/ha chi phí giống và công lao động. Hiện nay toàn tỉnh có trên 10.000ha lúa xuân chủ động nước, nếu đưa vào áp dụng toàn bộ, nông dân Lạng Sơn có thể tiết kiệm được trên 33 tỷ đồng.
Các đại biểu tham quan các hình ảnh về gieo thẳng tại một số địa phương trong tỉnh
Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm khuyến nông đã xây dựng được 18 mô hình trình diễn gieo thẳng bằng giàn kéo tay với diện tích 100 ha. Không chỉ tiết kiệm về chi phí sản xuất, công lao động, mà năng suất còn vượt trội so với phương pháp cấy truyền thống, trong khi đó thời gian sinh trưởng lại có thể rút ngắn được 7-10 ngày. Qua các mô hình trình diễn, diện tích gieo thẳng trên địa bàn tỉnh trong 2 năm qua đã đạt 327,3ha.
Khuyến nông Bắc Sơn hướng dẫn nông dân sử dụng giàn kéo tay
Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra các nhóm giải pháp, tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật này vào sản xuất lúa để giảm chi phí, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.
Các đại biểu thảo luận về các giải pháp nhân rộng diện tích gieo thẳng.

Vũ Lê Minh