Thứ sáu,  12/08/2022

TP Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát

Sáng 24-12, UBND thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách năm 2012. Năm 2012, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đặt ra 30 chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Theo đó, TP Hồ Chí Minh xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sáu chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng bộ thành phố; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, tạo việc làm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tiếp tục giữ vững ổn...

Sáng 24-12, UBND thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và ngân sách năm 2012.
Năm 2012, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đặt ra 30 chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Theo đó, TP Hồ Chí Minh xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sáu chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng bộ thành phố; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, tạo việc làm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh.


Theo Nhandan