Thứ bảy,  09/12/2023

Sở Y tế Lạng Sơn với công tác tiết kiệm điện

LSO-Sở Y tế Lạng Sơn là một đơn vị hành chính sự nghiệp, có 6 phòng ban với gần 40 cán bộ công nhân viên chức. Ngoài ra, Sở còn có 28 đơn vị trực thuộc và gần 3500 cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Ngành y tế đưa máy móc, thiết bị mới vào phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân - Ảnh: MHÔng Hoàng Văn Từ, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết: thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh về tiết kiệm điện, ngay trong quý I/2011, Sở đã xây dựng kế hoạch sử dụng điện cho cả năm, bên cạnh đó, căn cứ vào thực tế tình hình sử dụng điện năng trong nội bộ và nội quy cơ quan, Sở đã xây dựng “quy chế sử dụng điện” và ban hành đến tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Song song với việc xây dựng nội quy, Sở cũng tiến hành thống kê, đo kiểm, đánh giá chất lượng các thiết bị sử dụng điện hiện có trong đơn vị. Từ đó, xây dựng các kế hoạch, thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên,...

LSO-Sở Y tế Lạng Sơn là một đơn vị hành chính sự nghiệp, có 6 phòng ban với gần 40 cán bộ công nhân viên chức. Ngoài ra, Sở còn có 28 đơn vị trực thuộc và gần 3500 cán bộ, công nhân viên chức, lao động.
Ngành y tế đưa máy móc, thiết bị mới vào phục vụ
khám, chữa bệnh cho nhân dân – Ảnh: MH
Ông Hoàng Văn Từ, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết: thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh về tiết kiệm điện, ngay trong quý I/2011, Sở đã xây dựng kế hoạch sử dụng điện cho cả năm, bên cạnh đó, căn cứ vào thực tế tình hình sử dụng điện năng trong nội bộ và nội quy cơ quan, Sở đã xây dựng “quy chế sử dụng điện” và ban hành đến tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Song song với việc xây dựng nội quy, Sở cũng tiến hành thống kê, đo kiểm, đánh giá chất lượng các thiết bị sử dụng điện hiện có trong đơn vị. Từ đó, xây dựng các kế hoạch, thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên, định kỳ tất cả các thiết bị. Đối với các thiết bị cũ, hỏng, đơn vị đã lập kế hoạch, tờ trình để thanh lý, thay thế bằng các thiết bị mới tiết kiệm điện. Do trụ sở được xây dựng đã lâu, hệ thống đường dây điện cũ, hỏng không đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng, tổn thất điện năng lớn, Sở đã đã tiến hành cải tạo, thay thế các loại dây dẫn, cầu dao phù hợp. Đặc biệt, đơn vị đã tiến hành thay thế 100% bóng đèn sợi đốt bằng các bóng đèn tiết kiệm điện, kể cả các bóng tại các hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh…Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, ngoài tiết giảm 50% như khuyến cáo, Sở còn thực hiện cắt giảm thêm tại những địa điểm không cần thiết (có điện đường cao áp chiếu sáng). Đối với điện sử dụng trong các hoạt động nghiệp vụ được quy định rõ: chỉ bật, mở các thiết bị điện khi có người trong phòng; sử dụng máy vi tính, quạt, điều hòa khi thật cần thiết và giữ ở chế độ tiết kiệm điện năng nhất theo khuyến cáo; khi ra khỏi phòng phải tắt hết các thiết bị điện…
Theo ông Từ, đối với công tác thực hiện tiết kiệm điện, điều quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức của các cán bộ, công nhân viên chức bởi đây là những thành phần chính sử dụng điện trong cơ quan. Do vậy, trong tất cả các cuộc giao ban, họp đoàn thanh niên, sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn thể… đơn vị đều thực hiện tuyên truyền lồng ghép mục đích, ý nghĩa của công tác tiết kiệm điện. Mặt khác, đơn vị cũng coi thực hiện tiết kiệm điện là một trong những tiêu chí để xếp loại thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Vì vậy, hàng tháng, hàng quý, phòng tài vụ cơ quan đều thực hiện thống kê lượng điện đã sử dụng tại cơ quan cũng như các phòng ban, để từ đó tiến hành kiểm điểm, đánh giá về công tác tiết kiệm điện nói chung. Đối với các tập thể, cá nhân có hành vi sử dụng điện lãng phí đều bị trừ điểm thi đua và giảm các chế độ khen thưởng.

Với những biện pháp cụ thể, thiết thực trong công tác tiết kiệm điện, hàng quý, Sở Y tế cùng các đơn vị trực thuộc đã cơ bản tiết giảm được từ 12- 14% trong tổng lượng điện tiêu thụ. Đơn cử như trong quý III/2011, Sở đã tiết kiệm được 13,1% so với cùng kỳ, tương đương với 1,7 triệu đồng. Toàn ngành tiết kiệm được 41 nghìn kWh, tương đương với 50 triệu đồng.

Hoàng Huy