Thứ hai,  14/06/2021

Lộc Bình sẵn sàng ngày ra quân đầu xuân

LSO-Năm 2012 là năm thứ hai huyện Lộc Bình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, do vậy, việc triển khai có hiệu quả chương trình ra quân đầu xuân như sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ, nạo vét kênh mương, sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn đặc biệt có ý nghĩa. Để thực hiện hiệu quả công tác này, ngay từ giữa tháng 12/2011, các phòng ban chuyên môn của huyện Lộc Bình đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn ban chỉ đạo huyện, xây dựng chương trình ra quân đầu xuân, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể tới các đơn vị, chuẩn bị điều kiện vật chất sẵn sàng cho ngày hội lớn đầu năm. Chuẩn bị cây con giống cho vụ trồng rừng 2012 ở huyện Lộc BìnhÔng Đinh Văn Lực, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Lộc Bình cho biết, năm 2011 nhiệm vụ xây dựng quy hoạch nông thôn mới đang được đẩy nhanh tiến độ, việc hoàn thiện củng cố hạ tầng cơ sở theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới luôn được huyện quan tâm chỉ...

LSO-Năm 2012 là năm thứ hai huyện Lộc Bình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, do vậy, việc triển khai có hiệu quả chương trình ra quân đầu xuân như sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ, nạo vét kênh mương, sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn đặc biệt có ý nghĩa. Để thực hiện hiệu quả công tác này, ngay từ giữa tháng 12/2011, các phòng ban chuyên môn của huyện Lộc Bình đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn ban chỉ đạo huyện, xây dựng chương trình ra quân đầu xuân, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể tới các đơn vị, chuẩn bị điều kiện vật chất sẵn sàng cho ngày hội lớn đầu năm.
Chuẩn bị cây con giống cho vụ trồng rừng 2012 ở huyện Lộc Bình
Ông Đinh Văn Lực, Trưởng phòng Kinh tế – hạ tầng huyện Lộc Bình cho biết, năm 2011 nhiệm vụ xây dựng quy hoạch nông thôn mới đang được đẩy nhanh tiến độ, việc hoàn thiện củng cố hạ tầng cơ sở theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới luôn được huyện quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện và năm 2012 sẽ gắn chặt nhiệm vụ này với thực hiện triển khai công tác ra quân đầu xuân sửa chữa, làm mới đường giao thông, công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn. Theo số liệu của Phòng Kinh tế – hạ tầng, hiện toàn huyện có trên 550 km đường thôn, bản, ngõ xóm; 166,3 km đường do huyện quản lý, hiện trạng các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân còn nhiều khó khăn. Do vậy, việc tu sửa các tuyến đường thôn, xã như vá ổ gà, vét rãnh, lắp đặt cống thoát nước ở các vị trí cần thiết, mở mới các tuyến đường phục vụ sản xuất của bà con nông dân sẽ được triển khai đồng bộ trên địa bàn 29 xã, thị trấn bắt đầu từ ngày 3/1 đến 13/1/2012. Theo kế hoạch của huyện, khối lượng công việc tập trung thực hiện gồm: sửa chữa trên 520 km, đào đắp trên 4.200 m3 đất đá, sửa chữa vét rãnh thoát nước khoảng 150 nghìn m, phát quang tầm nhìn gần 100 nghìn m2, làm mới khoảng 5km đường giao thông; về thủy lợi sẽ tập trung nạo vét khoảng trên 121 nghìn mét kênh mương nội đồng, củng cố tưới tiêu cho khoảng gần 2000 ha cây trồng vụ đông-xuân, huy động nhân dân làm giao thông, thủy lợi khoảng 60 nghìn ngày công. Để thực hiện khối lượng công việc này, huyện đã tiến hành khảo sát và chuẩn bị được gần 700 m cống tròn các loại và hợp đồng với nhà máy xi măng Lạng Sơn chuẩn bị 1500 tấn xi măng cho dân để làm mới các tuyến đường bằng bê tông xi măng; chuẩn bị 100 tấn xi măng để củng cố các công trình thủy lợi nhỏ, sửa chữa kênh mương. Đồng thời tổ chức cho cán bộ của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Kinh tế hạ tầng xuống từng xã hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Ông Nông Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Hữu Lân cho biết, sau khi xã nhận được chỉ đạo của huyện về tổ chức ra quân đầu xuân, xã đã triển khai ngay kế hoạch và giao chỉ tiêu cho 8 thôn, bản và các đoàn thể xã thực hiện tu sửa 30 km đường liên thôn, nạo vét rãnh thoát nước, lấp vá ổ gà nhỏ, phát quang tầm nhìn trên các tuyến đường.

Nhiều năm nay, việc triển khai ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi ở Lộc Bình đã thành nếp, đây cũng là dịp để nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình chung tay lao động sản xuất góp phần xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công Quân