Chủ nhật,  09/05/2021

Coca-Cola tài trợ dự án "Nước sạch cho cộng đồng" gần sáu tỷ đồng

Coca-Cola Việt Nam cho biết, công ty tài trợ gần sáu tỷ đồng cho dự án "Nước sạch cho cộng đồng" trong năm 2012 tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với UN-HABITAT (Tổ chức định cư Liên hợp quốc), CEFACOM (Trung tâm nghiên cứu sức khỏe gia đình và cộng đồng). Trong đó, gần 3,2 tỷ đồng để UN-HABITAT thực hiện dự án xây dựng hệ thống ống dẫn nước vào các hộ nghèo ở ba xã vùng ven Cam Ranh, Khánh Hòa. Số người được hưởng lợi từ dự án này là 3.900 người; gần 2,8 tỷ đồng để CEFACOM thực hiện chương trình đưa nước sạch về cộng đồng trong năm 2012 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Ước tính dự án sẽ đưa nước sạch trực tiếp đến cho hơn 4.500 người.Ngoài ra, Coca-Cola còn phối hợp với WFF thực hiện dự án Phục hồi sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười tại Vườn quốc gia Tràm Chim, hỗ trợ thực hiện dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở Bến Tre với tổng ngân sách tài trợ cho hai dự án vào...

Coca-Cola Việt Nam cho biết, công ty tài trợ gần sáu tỷ đồng cho dự án “Nước sạch cho cộng đồng” trong năm 2012 tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với UN-HABITAT (Tổ chức định cư Liên hợp quốc), CEFACOM (Trung tâm nghiên cứu sức khỏe gia đình và cộng đồng). Trong đó, gần 3,2 tỷ đồng để UN-HABITAT thực hiện dự án xây dựng hệ thống ống dẫn nước vào các hộ nghèo ở ba xã vùng ven Cam Ranh, Khánh Hòa. Số người được hưởng lợi từ dự án này là 3.900 người; gần 2,8 tỷ đồng để CEFACOM thực hiện chương trình đưa nước sạch về cộng đồng trong năm 2012 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Ước tính dự án sẽ đưa nước sạch trực tiếp đến cho hơn 4.500 người.

Ngoài ra, Coca-Cola còn phối hợp với WFF thực hiện dự án Phục hồi sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười tại Vườn quốc gia Tràm Chim, hỗ trợ thực hiện dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở Bến Tre với tổng ngân sách tài trợ cho hai dự án vào khoảng 24 tỷ đồng.


Theo Nhandan