Thứ hai,  10/05/2021

Sản xuất thành công giống cá chim vây vàng

Sau hai năm thực hiện, Trường đại học Nha Trang đã thực hiện thành công đề tài thử nghiệm sản xuất giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii). Cá chim vây vàng là loài cá sống chủ yếu ở giữa và tầng mặt thuộc vùng biển ấm, có giá trị kinh tế cao lâu nay được nuôi nhiều ở Trung Quốc, Xin-ga-po,...

Sau hai năm thực hiện, Trường đại học Nha Trang đã thực hiện thành công đề tài thử nghiệm sản xuất giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii). Cá chim vây vàng là loài cá sống chủ yếu ở giữa và tầng mặt thuộc vùng biển ấm, có giá trị kinh tế cao lâu nay được nuôi nhiều ở Trung Quốc, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a…

Theo Nhandan