Thứ sáu,  14/05/2021

96 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2011

Tại Quyết định số 2468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng 11 Giải vàng và 85 Giải bạc Chất lượng quốc gia năm 2011 cho 96 doanh nghiệp (DN).Giải vàng gồm năm DN sản xuất lớn: các công ty cổ phần: Tập đoàn Thiên Long, Cà-phê Trung Nguyên, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Thép POMINA và Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21; bốn DN sản xuất nhỏ và vừa gồm hai công ty cổ phần: Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm tin Việt, Bê-tông Dự ứng lực PVC - FECON và hai công ty TNHH: Nam Dược, Thuốc thú y - thủy sản Minh Dũng; một DN dịch vụ lớn: Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; một DN dịch vụ nhỏ và vừa: Công ty cổ phần Bình Vinh.Trong 85 DN nhận Giải bạc Chất lượng quốc gia có 34 DN sản xuất lớn, 37 DN sản xuất vừa và nhỏ, bốn DN dịch vụ lớn, 10 DN dịch vụ vừa và...

Tại Quyết định số 2468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng 11 Giải vàng và 85 Giải bạc Chất lượng quốc gia năm 2011 cho 96 doanh nghiệp (DN).
Giải vàng gồm năm DN sản xuất lớn: các công ty cổ phần: Tập đoàn Thiên Long, Cà-phê Trung Nguyên, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Thép POMINA và Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21; bốn DN sản xuất nhỏ và vừa gồm hai công ty cổ phần: Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm tin Việt, Bê-tông Dự ứng lực PVC – FECON và hai công ty TNHH: Nam Dược, Thuốc thú y – thủy sản Minh Dũng; một DN dịch vụ lớn: Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; một DN dịch vụ nhỏ và vừa: Công ty cổ phần Bình Vinh.
Trong 85 DN nhận Giải bạc Chất lượng quốc gia có 34 DN sản xuất lớn, 37 DN sản xuất vừa và nhỏ, bốn DN dịch vụ lớn, 10 DN dịch vụ vừa và nhỏ.

Theo Nhandan