Thứ tư,  19/05/2021

EVN vẫn "ôm" 20% cổ phần tại ABBank

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ về quy định tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài ngành, EVN sẽ giảm tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại ABBank từ 25% xuống mức 20% và EVN vẫn là cổ đông chiến lược của ngân hàng này. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cổ đông chiến lược hiện sở hữu 25% vốn cổ phần của ABBank thời gian tới sẽ giảm tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại ngân hàng này xuống mức 20%. Với với tỷ lệ cổ phần này, EVN vẫn là cổ đông chiến lược của ABBank trong năm 2012.Trước đó, trong kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành, EVN đã chuyển bán EVN Telecom cho Viettel và rút vốn khỏi nhiều dự án "tay trái" khác để tập trung đầu tư vào...

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ về quy định tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài ngành, EVN sẽ giảm tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại ABBank từ 25% xuống mức 20% và EVN vẫn là cổ đông chiến lược của ngân hàng này.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cổ đông chiến lược hiện sở hữu 25% vốn cổ phần của ABBank thời gian tới sẽ giảm tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại ngân hàng này xuống mức 20%. Với với tỷ lệ cổ phần này, EVN vẫn là cổ đông chiến lược của ABBank trong năm 2012.
Trước đó, trong kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành, EVN đã chuyển bán EVN Telecom cho Viettel và rút vốn khỏi nhiều dự án “tay trái” khác để tập trung đầu tư vào điện.


Theo Dantri