Thứ sáu,  07/05/2021

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển: Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết 11/NQ- CP

Từ những hành động thiết thực trong thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với chủ trương tiếp tục tập trung vốn cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn trong năm 2012, đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác khai thác, tiếp thị thu hút khách hàng với nhiều giải pháp, trong đó thực hiện chính sách huy động vốn linh hoạt, năng động trên cơ sở lãi suất đã quy định để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay theo nguyên tắc tăng trưởng an toàn và hiệu quả, tiếp tục chung sức thực hiện nhiệm vụ cứu vốn cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát trong năm tới.

LSO-Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/2/2011 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực: điều hành lãi suất, ưu tiên tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động… Từ đó, những kết quả tín dụng đã góp phần giữ vững kinh tế và đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn
Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP được ban hành, Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện tới các phòng giao dịch, toàn thể cán bộ và nhân viên. Các nội dung về tăng trưởng tín dụng, thực hiện huy động theo mức lãi suất quy định, kiểm soát hoạt động thanh toán… đều được thực hiện nghiêm túc trong quá trình phát triển kinh doanh. Đặc biệt, nhằm cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, trong những tháng cuối năm, Ngân hàng đã có những đợt giảm lãi suất cho vay tài trợ hàng xuất khẩu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, tháng 8/2011, đơn vị giảm lãi suất lần một xuống dưới 20%/năm, tháng 9 giảm lần hai với mức 1,5-2% so với mức cho vay phổ biến trên thị trường, tháng 10 tiếp tục giảm 1-2% và từ ngày 19/12/2011, đơn vị thực hiện mức lãi suất cho vay ngắn hạn còn 14,5%-15,5%/năm trong lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất, kinh doanh. Với lãi suất liên tục giảm và hành động tập trung vốn cho vay lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Đầu tư và phát triển đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ động giải quyết những vướng mắc, khó khăn về vốn, ứng phó kịp thời với biến động của giá cả, thị trường, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong tổng dư nợ cho vay hơn 1.500 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 83%. Công tác huy động vốn cũng được thực hiện đúng theo quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chỉ thị số 02/CT- NHNN, ngày 7/9/2011 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định mức lãi suất bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài. Mức lãi suất huy động được niêm yết công khai tại quầy tín dụng với các kì hạn gửi tiết kiệm không vượt quá 14%/năm. Từ đó vốn huy động trong dân cư không ngừng tăng, tạo được nguồn vốn dồi dào phục vụ nhu cầu đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh chấp hành nghiêm túc các quy định về lãi suất huy động, giảm lãi suất vay cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Chi nhánh còn thực hiện rất tốt các chương trình: tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm tra giám sát trong thực hiện quy trình nghiệp vụ, kiểm soát các hoạt động thanh toán, đảm bảo thanh khoản ngoại tệ và bình ổn ngoại tệ, tăng cường và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo công tác an toàn kho quỹ và chấp hành nghiêm túc quy định về lưu thông tiền tệ… Song song với đó là quan tâm công tác an sinh xã hội như các chương trình hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn… Trong toàn đơn vị, từ đầu năm 2011 đến nay số tiền đóng góp cho các chương trình đó lên tới hàng trăm triệu đồng.
Từ những hành động thiết thực trong thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với chủ trương tiếp tục tập trung vốn cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn trong năm 2012, đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác khai thác, tiếp thị thu hút khách hàng với nhiều giải pháp, trong đó thực hiện chính sách huy động vốn linh hoạt, năng động trên cơ sở lãi suất đã quy định để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay theo nguyên tắc tăng trưởng an toàn và hiệu quả, tiếp tục chung sức thực hiện nhiệm vụ cứu vốn cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát trong năm tới.

Lâm Như