Chủ nhật,  09/05/2021

Tây Ninh: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng

Theo Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, năm 2011 giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương này đạt hơn 31.400 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm 2010. Có thể thấy, ngay trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015, chỉ tiêu này là khá cao so với nhiều năm trước.Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tăng cường đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực sản xuất trên địa bàn tỉnh phát triển, nhất là trong sản xuất công nghiệp. Cũng trong năm 2011, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển theo chiều hướng thuận lợi.Điều này được chứng minh bằng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 của tất cả các khu vực ở tỉnh Tây Ninh đều có tăng...

Theo Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, năm 2011 giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương này đạt hơn 31.400 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm 2010. Có thể thấy, ngay trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015, chỉ tiêu này là khá cao so với nhiều năm trước.

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tăng cường đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực sản xuất trên địa bàn tỉnh phát triển, nhất là trong sản xuất công nghiệp.

Cũng trong năm 2011, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển theo chiều hướng thuận lợi.

Điều này được chứng minh bằng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 của tất cả các khu vực ở tỉnh Tây Ninh đều có tăng trưởng. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng cao nhất, ước thực hiện được hơn 4.300 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ.

Theo đó, ngành công nghiệp chế biến có sự tăng trưởng vượt bậc. Trong đó, ngành chế biến mía đường ước thực hiện được giá trị sản xuất hơn 700 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Ngành chế biến bột mì tăng gần 70% so với cùng kỳ với tổng sản lượng thực hiện được trong năm 2011 là khoảng 775.000 tấn. Ngoài ra, các ngành như sản xuất xi măng, sơ chế da, dệt may đều tăng trưởng khá, từ 24% đến 44% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2011 tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp trong GDP của Tây Ninh cũng được nâng lên đáng kể. Năm 2011 chỉ tiêu kế hoạch tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp- xây dựng trong GDP là 31% nhưng tỉnh đã thực hiện ước đạt khoảng 31,4%. Từ những kết quả khả quan trên, trong năm 2012, tỉnh Tây Ninh đề ra chỉ tiêu phấn đấu tổng sản phẩm (GDP) tăng trưởng 14%, trong đó riêng chỉ tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21% so với năm 2011.

Theo Dangcongsan.vn