Thứ ba,  11/05/2021

Dễ dàng đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) (thay thế Thông tư 14/2010/TT-BKH) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh để ban hành sẽ tiếp tục nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình ĐKDN.Lần đầu, các quy định liên quan ĐKDN qua mạng điện tử được áp dụng với việc đăng ký thành lập; tạm ngừng kinh doanh, khôi phục hoạt động; đổi tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế... của công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh và DN tư nhân được quy định chi tiết. Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đỗ Tiến Thịnh cho biết, với những quy định đề xuất trong dự thảo thông tư, cải cách trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã được gắn kết với những tiến bộ trong ứng dụng công nghệ thông tin.Theo dự thảo thông tư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh là cơ quan trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký...
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) (thay thế Thông tư 14/2010/TT-BKH) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh để ban hành sẽ tiếp tục nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình ĐKDN.

Lần đầu, các quy định liên quan ĐKDN qua mạng điện tử được áp dụng với việc đăng ký thành lập; tạm ngừng kinh doanh, khôi phục hoạt động; đổi tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế… của công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh và DN tư nhân được quy định chi tiết. Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đỗ Tiến Thịnh cho biết, với những quy định đề xuất trong dự thảo thông tư, cải cách trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã được gắn kết với những tiến bộ trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo dự thảo thông tư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh là cơ quan trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp chữ ký số chuyên dùng trong ĐKDN qua mạng điện tử cho các tổ chức, cá nhân có địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ thường trú trên cùng địa bàn. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký điện tử phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc chữ ký số chuyên dùng trong ĐKDN. Các văn bản điện tử trong hồ sơ ĐKDN là văn bản được scan từ bản gốc với đầy đủ các chữ ký của những cá nhân có thẩm quyền trong từng loại giấy tờ và được đóng dấu theo đúng quy định của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy.

Khi muốn ĐKDN điện tử, người nộp hồ sơ đăng nhập vào Cổng Thông tin ĐKDN quốc gia bằng tên người và mật khẩu của chữ ký số đã được cấp, tiếp đó nhập đầy đủ thông tin về ĐKDN vào Cổng thông tin này và gửi kèm các văn bản điện tử theo quy định. Dự thảo thông tư quy định rõ, chữ ký điện tử được chấp nhận trong hệ thống đăng ký hồ sơ qua mạng phải là chữ ký số. “Ban soạn thảo đã bổ sung thêm các thuật ngữ mới như chữ ký số, chứng thực chữ ký số, tổ chức chứng thực chữ ký số… để chuẩn hóa việc thừa nhận chữ ký số trong đăng ký qua mạng”, ông Đỗ Tiến Thịnh cho biết, hiện đang có sáu nhà cung cấp chữ ký số với những thủ tục rất thuận lợi để thúc đẩy hoạt động này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí cho hoạt động ĐKDN.

Liên quan các thủ tục cụ thể, trong quá trình ĐKDN điện tử, Cổng Thông tin ĐKDN quốc gia sẽ được trang bị tính năng thanh toán qua mạng. Giấy biên nhận thanh toán được hiển thị trên Cổng Thông tin và gửi đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ. Khi phát sinh lỗi giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tổ chức, cá nhân thanh toán lệ phí ĐKDN qua mạng chủ động liên hệ với ngân hàng thương mại hoặc đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết. Các loại thẻ, tài khoản giao dịch được chấp nhận để thanh toán lệ phí ĐKDN qua mạng điện tử được công bố minh bạch trên Cổng Thông tin ĐKDN quốc gia. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong lệ phí ĐKDN. Khi ĐKDN qua mạng, DN có thể đăng ký nhận Giấy chứng nhận ĐKDN tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ trụ sở của DN, chi nhánh, văn phòng đại diện.

ĐẶC biệt, dự thảo thông tư khẳng định, giấy chứng nhận đăng ký điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký DN bằng văn bản do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp cho DN. Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, dịch vụ thanh toán qua mạng đang được khẩn trương hoàn chỉnh, để có thể triển khai thử nghiệm từ giữa năm 2012, bảo đảm đạt kết quả tốt nhằm sớm triển khai chính thức trên diện rộng.

Theo Nhandan