Thứ sáu,  14/05/2021

Vietsovpetro hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2011

Năm 2011, Xí nghiệp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, đặc biệt là khai thác vượt mức sản lượng dầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối hơn 7,5 triệu giờ lao động.Năm nay, Xí nghiệp đã khai thác được khoảng 6,4 triệu tấn (kế hoạch 6,2 triệu tấn). Cùng với đó, Vietsovpetro tiếp tục hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được phê duyệt tại kỳ họp 38 Hội đồng Vietsovpetro. Doanh thu từ dầu thô của Vietsovpetro ước đạt 5,6 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam 3,3 tỷ USD, đạt gần 160% kế hoạch năm.Để có kết quả đó, tập thể 7.000 cán bộ, công nhân viên chức lao động Vietsovpetro đã quyết tâm hoàn thành hơn 7,5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục, vượt 150% so với kỳ vọng 5 triệu giờ của kế hoạch công tác năm 2011.Ông Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng phòng An toàn lao động Vietsovpetro cho biết: Đây là thành tích đặc biệt của công ty, nhất là trong bối cảnh...

Năm 2011, Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, đặc biệt là khai thác vượt mức sản lượng dầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối hơn 7,5 triệu giờ lao động.Năm nay, Xí nghiệp đã khai thác được khoảng 6,4 triệu tấn (kế hoạch 6,2 triệu tấn). Cùng với đó, Vietsovpetro tiếp tục hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được phê duyệt tại kỳ họp 38 Hội đồng Vietsovpetro. Doanh thu từ dầu thô của Vietsovpetro ước đạt 5,6 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam 3,3 tỷ USD, đạt gần 160% kế hoạch năm.

Để có kết quả đó, tập thể 7.000 cán bộ, công nhân viên chức lao động Vietsovpetro đã quyết tâm hoàn thành hơn 7,5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục, vượt 150% so với kỳ vọng 5 triệu giờ của kế hoạch công tác năm 2011.

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng phòng An toàn lao động Vietsovpetro cho biết: Đây là thành tích đặc biệt của công ty, nhất là trong bối cảnh năm 2011, số công trình và khối lượng công việc tăng nhiều, đòi hỏi số lao động làm việc trên các công trình trên biển và công trường cũng tăng đáng kể. Số lao động mới đó cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, Vietsovpetro đã đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp tổ chức – kỹ thuật về bảo hộ lao động, an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra, diễn tập cả về tần suất, quy mô, tính chất và trình độ áp dụng khoa học – công nghệ, phương tiện thiết bị hiện đại.

Điểm nổi bật trong công tác an toàn của Vietsovpetro, đó là những người đảm trách chính về hoạt động an toàn là các giám đốc và chánh kỹ sư phụ trách về hoạt động sản xuất. Là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nên đội ngũ này hiểu rõ đặc thù công việc, có thể nhận ra những rủi ro tiềm ẩn, đưa ra biện pháp phòng tránh thích hợp. Từ đó, việc tổ chức các hoạt động an toàn lao động cũng sát với thực tế và đạt hiệu quả cao. Hơn 200 cán bộ trong mạng lưới an toàn của Vietsovpetro đều được tuyển chọn từ những người đã tham gia vào sản xuất. Hàng năm, hơn 100 lượt cán bộ, công nhân viên của Vietsovpetro được đào tạo, huấn luyện về an toàn một cách chuyên sâu, bài bản tại các trung tâm đào tạo uy tín trong và ngoài nước.

Công tác an toàn của Vietsovpetro được tổ chức theo một hệ thống xuyên suốt từ Xí nghiệp Liên doanh đến từng đơn vị trực thuộc, trong đó Phòng An toàn là đơn vị điều phối toàn bộ việc đảm bảo an toàn trong Liên doanh; xây dựng các chính sách an toàn, tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong quản lí an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường trong và ngoài nước để áp dụng vào thực tế sản xuất của Vietsovpetro.

Hoạt động an toàn luôn được chú trọng đầu tư và được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Vietsovpetro. Mỗi tháng, trung tâm an toàn và nhóm an toàn của các đơn vị đều họp về công tác an toàn và cứ 6 tháng 1 lần, Hội đồng an toàn của Vietsovpetro triệu tập tất cả giám đốc, phó giám đốc các đơn vị cùng thảo luận với Ban Tổng giám đốc về công tác an toàn. Trong 2 năm trở lại đây, Vietsovpetro bắt đầu thực hiện quy trình STOP huy động toàn thể người lao động trong Liên doanh từ Tổng giám đốc đến từng nhân viên tham gia phát hiện sai sót, phòng ngừa sự cố xảy ra.

Chỉ tính riêng năm 2011, Vietsovpetro đã thực hiện hàng trăm lượt kiểm tra an toàn các cấp và hàng chục cuộc diễn tập phòng chống cháy nổ, ứng cứu sự cố quy mô khác nhau trên mọi loại hình công trình sản xuất cả trên bờ và ngoài khơi. Ý thức của cán bộ quản lý và người lao động về an toàn và kết quả thực hiện được nâng cao rõ rệt. Nhiều đoàn kiểm tra đã có những đánh giá cao về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, an toàn phóng xạ và phòng chống cháy ở Vietsopetro. Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 40 họp trong năm 2011 cũng đã ghi nhận tình hình bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn trên các công trình biển và bờ của Vietsovpetro đã tốt hơn so với các năm trước.

Được biết, trong những năm gần đây, Vietsovpetro liên tục đạt được những con số kỷ lục “hàng triệu giờ an toàn” trong hoạt động sản xuất: 3 lần đạt thành tích liên tục 5 triệu giờ công lao động an toàn; sau đó, lần lượt vượt qua con số trên với mức 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu và 9 triệu giờ lao động an toàn liên tiếp. Đây là con số mà hiếm có một đơn vị sản xuất nào có thể thực hiện được.

Theo Dangcongsan.vn