Thứ sáu,  14/05/2021

Năm 2011: Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2004,4 nghìn tỷ đồng

Tổng Cục Thống kê vừa cho biết, kết thúc năm 2011, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2004,4 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2010.Cũng theo Tổng Cục Thống kê, trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2011, kinh doanh thương nghiệp đạt 1578,2 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% so với năm 2010. Nếu loại trừ yếu tố giá (lạm phát 2011 là 118,13%) thì tăng 4,7%.Trong năm 2011, doanh thu dịch vụ từ khách sạn và nhà hàng cũng có mức tăng cao, đạt 227 nghìn tỷ đồng, tăng 27,4%; dịch vụ đạt 181 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1%; du lịch đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm...

Tổng Cục Thống kê vừa cho biết, kết thúc năm 2011, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2004,4 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2010.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2011, kinh doanh thương nghiệp đạt 1578,2 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% so với năm 2010. Nếu loại trừ yếu tố giá (lạm phát 2011 là 118,13%) thì tăng 4,7%.

Trong năm 2011, doanh thu dịch vụ từ khách sạn và nhà hàng cũng có mức tăng cao, đạt 227 nghìn tỷ đồng, tăng 27,4%; dịch vụ đạt 181 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1%; du lịch đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo Dangcongsan.vn