Thứ sáu,  07/05/2021

Triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ: Hiệu quả từ sự quyết tâm

Trong năm 2011, Lạng Sơn cũng đã thực hiện tốt các quyết định về điều hành giá điện và xăng dầu của Chính phủ; khuyến khích, khuyến cáo các doanh nghiệp, nhân dân sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch. Năm 2011, các chính sách an sinh xã hội cũng luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện đồng bộ, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được hưởng nhiều chính sách thiết thực như: hỗ trợ giá điện sau điều chỉnh, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sản xuất, trợ giá, trợ cước, hỗ trợ nhà ở...góp phần không nhỏ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, giúp người dân yên tâm, tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực, hăng hái sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.

LSO-Gần 1 năm qua, việc tổ chức triển khai Nghị quyết 11 – NQ/CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ấy, Lạng Sơn đã lấy yếu tố quyết tâm, lấy sự đồng thuận của toàn xã hội làm cơ sở then chốt quyết định thành công.

Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh
tặng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm 2011
Ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương nhanh chóng phổ biến chủ trương, tinh thần của Nghị quyết đến cán bộ và nhân dân toàn tỉnh, đồng thời, quán triệt các cấp, ngành cần xác định rõ: việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 11 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục cần được chủ động thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 08/CTr – UBND ngày 17/3/2011 triển khai Nghị quyết 11 trên địa bàn Lạng Sơn, trong đó, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể cho các cấp ngành, các cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết 11, các cấp, ngành đã tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011 theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Việc tiết kiệm chi thường xuyên đã được các đơn vị trên địa bàn khẩn trương lập kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo, thực hiện báo cáo theo định kỳ để tỉnh nắm bắt và điều chỉnh kịp thời. Đặc biệt, trên cơ sở kết quả rà soát để thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, UBND tỉnh đã lập danh mục và thực hiện đình giãn hoãn, điều chuyển vốn các dự án với tổng số vốn trên 27,6 tỉ đồng. Ngành chức năng của tỉnh cũng đã chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm việc tạm dừng trang bị mới xe ô tô, tài sản có giá trị lớn, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; giảm tối đa số lượng, quy mô và kinh phí chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập; các đoàn công tác trong và ngoài nước sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; thực hiện tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu… Đối với hoạt động kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh, được sự cho phép của Trung ương, Lạng Sơn đã tổ chức ngày lễ lỷ niệm trên tinh thần trang trọng, ý nghĩa với nhiều công trình hạ tầng chào mừng phục vụ hiệu quả đời sống nhân dân. Lễ lỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh tại Lạng Sơn được Trung ương đánh giá cao, thực sự tiết kiệm và mang hiệu quả thiết thực.
Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc
Năm 2011 là năm chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ. Đây cũng là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã được đề ra tại Nghị quyết 11. Cùng với cả nước, Lạng Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sự ổn định, tính minh bạch và lành mạnh trong các hoạt động tài chính, ngân hàng, kinh doanh vàng và trao đổi tiền tệ. Tỉnh đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên, liên tục đối với các đơn vị, đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực này. Trong năm 2011, Lạng Sơn đã tiến hành xử phạt nghiêm nhiều cơ sở kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ vi phạm các quy định của nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh cũng đã giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trong năm 2011, tỉnh cũng đã chủ động thực hiện quy định về điều tiết, cân đối cung – cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu, đảm bảo hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu; tiếp tục chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế để có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường. Chủ động dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt, trước hết là các hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu… tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, nâng giá và tích cực thực hiện các chương trình bán hàng bình ổn giá, đảm bảo cung ứng đủ một số mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu đời sống nhân dân, nhất là đối tượng thu nhập thấp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động khuyến khích xuất khẩu của Chính phủ cũng được tỉnh triển khai có hiệu quả tại các cửa khẩu trên địa bàn, kết thúc năm 2011, nhiều cửa khẩu tại Lạng Sơn đã chốt sổ với cán cân xuất siêu.
Hội chợ hàng việt về nông thôn với mục tiêu bình ổn giá
Trong năm 2011, Lạng Sơn cũng đã thực hiện tốt các quyết định về điều hành giá điện và xăng dầu của Chính phủ; khuyến khích, khuyến cáo các doanh nghiệp, nhân dân sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch. Năm 2011, các chính sách an sinh xã hội cũng luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện đồng bộ, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được hưởng nhiều chính sách thiết thực như: hỗ trợ giá điện sau điều chỉnh, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sản xuất, trợ giá, trợ cước, hỗ trợ nhà ở…góp phần không nhỏ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, giúp người dân yên tâm, tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực, hăng hái sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.

Với tiền đề là những kết quả của năm 2011, cùng với cả nước, Lạng Sơn sẽ bước sang năm 2012 với tinh thần kiên quyết, nhất quán, đồng bộ trong điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách và biện pháp đã đề ra, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để Nghị quyết 11 tiếp tục được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thịnh