Thứ sáu,  14/05/2021

Hòa Bình: Thiếu vốn cho dự án an toàn hồ chứa

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện đang triển khai thi công, hoàn thiện 23 công trình, dự án an toàn hồ chứa. Tuy nhiên đến nay, nguồn kinh phí cấp cho các công trình đều thiếu, có công trình mới cấp được từ bảy đến 10% vốn như hồ Vưng ở huyện Tân Lạc, hồ Khả ở huyện Lạc Sơn.Một số công trình mới chỉ được cấp từ 20% đến 50% vốn nhưng khối lượng thi công đã đạt tới 70%-75%.Điều đáng nói là một số công trình đã duyệt xong dự toán hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng không có tiền chi trả nên không bàn giao được mặt bằng cho đơn vị thi công. Do đó, nhiều công trình thi công dở dang và một số công trình do thi công chưa hoàn thành nên không phát huy được hiệu quả.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, để khắc phục tình trạng này cần có kế hoạch cấp vốn dứt điểm từng công trình theo thứ tự ưu tiên tránh triển khai ồ ạt, dàn trải, bảo đảm an toàn công trình trong mùa lũ và bảo đảm đủ nước tưới phục vụ...

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện đang triển khai thi công, hoàn thiện 23 công trình, dự án an toàn hồ chứa. Tuy nhiên đến nay, nguồn kinh phí cấp cho các công trình đều thiếu, có công trình mới cấp được từ bảy đến 10% vốn như hồ Vưng ở huyện Tân Lạc, hồ Khả ở huyện Lạc Sơn.

Một số công trình mới chỉ được cấp từ 20% đến 50% vốn nhưng khối lượng thi công đã đạt tới 70%-75%

.

Điều đáng nói là một số công trình đã duyệt xong dự toán hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng không có tiền chi trả nên không bàn giao được mặt bằng cho đơn vị thi công. Do đó, nhiều công trình thi công dở dang và một số công trình do thi công chưa hoàn thành nên không phát huy được hiệu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, để khắc phục tình trạng này cần có kế hoạch cấp vốn dứt điểm từng công trình theo thứ tự ưu tiên tránh triển khai ồ ạt, dàn trải, bảo đảm an toàn công trình trong mùa lũ và bảo đảm đủ nước tưới phục vụ sản xuất.

Đối với các nhà thầu, UBND tỉnh cần giao cho cơ quan thẩm quyền của tỉnh rà soát, kiểm tra năng lực, loại bỏ những nhà thầu yếu kém ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình.

Theo Nhandan