Thứ ba,  18/05/2021

Nam Ðịnh đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại

* Quảng Nam phấn đấu tiết kiệm từ 10 đến 12% sản lượng điện Tỉnh ủy Nam Định vừa ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế trang trại, gia trại giai đoạn 2011-2015, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, lao động, vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.Mục tiêu đặt ra là đến năm 2015, 100% số xã, thị trấn sản xuất nông nghiệp có trang trại và gia trại theo tiêu chí mới, đạt giá trị sản phẩm hàng hóa mỗi năm từ 500 triệu đồng trở lên/gia trại; trong đó có 292 trang trại đạt tiêu chí mới và 192 gia trại tập trung ngoài khu dân cư; tổng giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ đạt 1.050 tỷ đồng trở lên...Để thực hiện tốt nghị quyết trên, Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; vận động các hộ nông dân tiếp tục dồn điền, đổi thửa, khuyến khích các...

* Quảng Nam phấn đấu tiết kiệm từ 10 đến 12% sản lượng điện
Tỉnh ủy Nam Định vừa ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế trang trại, gia trại giai đoạn 2011-2015, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, lao động, vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2015, 100% số xã, thị trấn sản xuất nông nghiệp có trang trại và gia trại theo tiêu chí mới, đạt giá trị sản phẩm hàng hóa mỗi năm từ 500 triệu đồng trở lên/gia trại; trong đó có 292 trang trại đạt tiêu chí mới và 192 gia trại tập trung ngoài khu dân cư; tổng giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ đạt 1.050 tỷ đồng trở lên…

Để thực hiện tốt nghị quyết trên, Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; vận động các hộ nông dân tiếp tục dồn điền, đổi thửa, khuyến khích các hình thức chuyển nhượng, thuê gom, tích tụ ruộng đất; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế trang trại, gia trại; xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, gia trại; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới; phát triển công nghiệp chế biến và thị trường; thường xuyên hướng dẫn các chủ trang trại nhất là trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm việc xử lý chất thải, nước thải ra môi trường.

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2011- 2015 của tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2012, các trụ sở cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp có vốn của nhà nước được đầu tư mới của tỉnh hoàn thành việc thay thế đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang T10 bằng các loại đèn tiết kiệm điện, để đến năm 2015, tiến hành xong việc cải tạo, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng các công nghệ mới hiện đại để có thể điều chỉnh giảm công suất tiêu thụ vào giờ thấp điểm, giảm tỷ lệ điện dùng xuống dưới 7% (hiện nay là 8,6%) và tiết kiệm 10% đến 15% sản lượng điện so dự báo tại các cơ quan, công sở nhà nước trên địa bàn. Năm qua, nhờ tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện, Quảng Nam đã tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng. Hiện 100% các đơn vị thuộc diện nói trên ở Quảng Nam đã sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Theo Nhandan