Thứ tư,  19/05/2021

Quảng Trị : 7,5 triệu USD sản xuất tôm giống

Ngày 9-1, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) Nguyễn Huy Hùng cho biết, Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President Việt Nam đầu tư 7,5 triệu USD xây dựng khu sản xuất tôm giống tại xã Trung Giang (Gio Linh).Theo đó, trên diện tích 5,8 ha sẽ xây dựng các cơ sở sản xuất giống thủy sản, với công suất mỗi năm hơn ba tỷ con tôm giống.Tỉnh Quảng Trị có hơn 3.000 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng hàng năm đạt gần 10 nghìn tấn. Những năm qua, giống tôm sản xuất tại địa phương không đủ cung cấp cho người nuôi tôm, nên nhiều cơ sở nuôi tôm phải đến các tỉnh lân cận mua tôm giống, chịu sự ép giá của tư thương...Việc xây dựng khu sản xuất giống thủy sản trên địa bàn là rất cần thiết, giúp người nuôi tôm có được nguồn giống tốt, giảm giá thành tôm giống và thuận lợi trong việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên tôm...

Ngày 9-1, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) Nguyễn Huy Hùng cho biết, Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President Việt Nam đầu tư 7,5 triệu USD xây dựng khu sản xuất tôm giống tại xã Trung Giang (Gio Linh).

Theo đó, trên diện tích 5,8 ha sẽ xây dựng các cơ sở sản xuất giống thủy sản, với công suất mỗi năm hơn ba tỷ con tôm giống.

Tỉnh Quảng Trị có hơn 3.000 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng hàng năm đạt gần 10 nghìn tấn. Những năm qua, giống tôm sản xuất tại địa phương không đủ cung cấp cho người nuôi tôm, nên nhiều cơ sở nuôi tôm phải đến các tỉnh lân cận mua tôm giống, chịu sự ép giá của tư thương…

Việc xây dựng khu sản xuất giống thủy sản trên địa bàn là rất cần thiết, giúp người nuôi tôm có được nguồn giống tốt, giảm giá thành tôm giống và thuận lợi trong việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên tôm nuôi…

Theo Nhandan