Chủ nhật,  09/05/2021

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Nhật Bản và Việt Nam

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ban Tổ chức T.Ư cùng tổ chức hội thảo về kinh nghiệm phát triển Nhật Bản và Việt Nam, với hơn 400 đại biểu các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương,… tham dự.Đây là một trong số các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa JICA và Ban Tổ chức T.Ư thực hiện Đề án 165.Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Tsuno Motonori khẳng định: Từ khi thực hiện chủ trương đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập sâu rộng đòi hỏi Việt Nam phải tái cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình và hỗ trợ để giúp Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp trước năm 2020”.Giáo sư Trần Văn Thọ và giáo sư Ito Kunio đã công bố kết quả nghiên cứu của mình tại hội thảo, so sánh về phát triển kinh tế giữa Việt Nam...

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ban Tổ chức T.Ư cùng tổ chức hội thảo về kinh nghiệm phát triển Nhật Bản và Việt Nam, với hơn 400 đại biểu các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương,… tham dự.

Đây là một trong số các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa JICA và Ban Tổ chức T.Ư thực hiện Đề án 165.

Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Tsuno Motonori khẳng định: Từ khi thực hiện chủ trương đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập sâu rộng đòi hỏi Việt Nam phải tái cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình và hỗ trợ để giúp Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp trước năm 2020”.

Giáo sư Trần Văn Thọ và giáo sư Ito Kunio đã công bố kết quả nghiên cứu của mình tại hội thảo, so sánh về phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều năm; phân tích “đặc điểm kinh doanh kiểu Nhật” và những nguồn động lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản,….

Ngoài hội thảo, JICA còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, phối hợp tổ chức một số chương trình nghiên cứu học tập cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý Việt Nam trong các lĩnh vực như chính sách phát triển kinh tế vĩ mô, quản lý tổ chức dựa trên tri thức, nâng cao năng lực quản lý chính quyền địa phương và phòng chống thiên tai.

Theo Nhandan