Thứ sáu,  07/05/2021

Vietsovpetro: Năm 2011 đạt doanh thu và lợi nhuận cao thứ 2 trong lịch sử phát triển

Năm 2011 là năm ghi nhận thành công vượt bậc của tập thể lao động quốc tế Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro với việc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao và sớm nhất trong toàn Tập đoàn Dầu khí.Ngày 10/1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, ông Nguyễn Văn Tuyến – Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro cho biết: Năm 2011, doanh thu bán dầu của đơn vị đạt 5,61 tỉ USD (đạt 157,6% kế hoạch và cao hơn 1,68 tỉ USD so với năm 2010), nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam 3,55 tỉ USD (đạt 178% kế hoạch, cao hơn 1,3 tỉ USD so với năm 2010). Riêng lợi nhuận phía Liên bang Nga đạt hơn 580 triệu USD (đạt 166% kế hoạch và cao hơn 121 triệu USD so với năm 2010). Như vậy, năm 2011 là năm Vietsovpetro đạt doanh thu và lợi nhuận cao thứ 2 về giá trị trong lịch sử hoạt động của đơn vị (chỉ sau năm 2008).Cụ thể, hoàn thành kế hoạch tài chính cả...

Năm 2011 là năm ghi nhận thành công vượt bậc của tập thể lao động quốc tế Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro với việc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao và sớm nhất trong toàn Tập đoàn Dầu khí.

Ngày 10/1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, ông Nguyễn Văn Tuyến – Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro cho biết: Năm 2011, doanh thu bán dầu của đơn vị đạt 5,61 tỉ USD (đạt 157,6% kế hoạch và cao hơn 1,68 tỉ USD so với năm 2010), nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam 3,55 tỉ USD (đạt 178% kế hoạch, cao hơn 1,3 tỉ USD so với năm 2010). Riêng lợi nhuận phía Liên bang Nga đạt hơn 580 triệu USD (đạt 166% kế hoạch và cao hơn 121 triệu USD so với năm 2010). Như vậy, năm 2011 là năm Vietsovpetro đạt doanh thu và lợi nhuận cao thứ 2 về giá trị trong lịch sử hoạt động của đơn vị (chỉ sau năm 2008).Cụ thể, hoàn thành kế hoạch tài chính cả năm về doanh thu bán dầu, nộp ngân sách nhà nước trước hơn 4 tháng, đạt số giờ lao động an toàn cao nhất từ trước đến nay (7,5 triệu giờ), đạt kỷ lục về số giàn khoan làm việc trên toàn vùng hoạt động của đơn vị, hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ như đưa thêm 22 giếng dầu vào hoạt động (vượt 1,5 lần kế hoạch)… Đặc biệt, theo sơ đồ công nghệ trước đây đánh giá, sau năm 2010, sản lượng dầu khai thác sẽ giảm còn dưới 5 triệu tấn dầu/năm. Tuy nhiên, năm 2011, đơn vị đã không chỉ chặn đứng được đà suy giảm mà còn khai thác được tới 6,4 triệu tấn dầu (vượt 90 ngàn tấn so với kế hoạch).

Năm 2012, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Vietsovpetro là bảo đảm an toàn mỏ để duy trì ổn định sản lượng dầu khai thác trên 6 triệu tấn/năm, chủ động các giải pháp khai thác hợp lý để đảm bảo gia tăng hệ số thu hồi dầu. Vietsovpetro phấn đấu năm 2012 khai thác an toàn tối thiểu 6,14 triệu tấn dầu, doanh thu bán dầu đạt 4,14 tỉ USD, nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam 2,36 tỉ USD và lợi nhuận phía Nga gần 340 triệu USD.

Theo Dangcongsan.vn