Chủ nhật,  09/05/2021

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng, dầu

Cục Quản lý thị trường (QLTT - Bộ Công thương) có Văn bản số 21/QLTT-CBL ngày 10-1 yêu cầu các chi cục QLTT triển khai gấp một số công việc. Đó là, phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết xóa bỏ các tụ điểm kinh doanh xăng, dầu trái phép, các điểm bán xăng, dầu qua các cột bơm mi-ni, thùng, can, chai...; phối hợp với phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua xăng, dầu tại các điểm kinh doanh trái phép. Đề nghị các chi cục QLTT cung cấp số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng, dầu để kiểm tra, xử lý triệt để theo quy định của pháp...

Cục Quản lý thị trường (QLTT – Bộ Công thương) có Văn bản số 21/QLTT-CBL ngày 10-1 yêu cầu các chi cục QLTT triển khai gấp một số công việc. Đó là, phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết xóa bỏ các tụ điểm kinh doanh xăng, dầu trái phép, các điểm bán xăng, dầu qua các cột bơm mi-ni, thùng, can, chai…; phối hợp với phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua xăng, dầu tại các điểm kinh doanh trái phép. Đề nghị các chi cục QLTT cung cấp số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng, dầu để kiểm tra, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Theo Nhandan