Thứ ba,  11/05/2021

Năm 2012, tập trung tái cấu trúc các tổ chức tín dụng yếu kém

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có buổi gặp mặt báo chí, thông tin về điều hành chính sách tiền tệ năm 2011, định hướng và giải pháp điều hành năm 2012.Theo đó, trong năm 2012, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp. Trước mắt trong quý I-2012, NHNN tập trung xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; dự kiến sẽ có khoảng từ năm đến tám ngân hàng thương mại thuộc diện xem xét cho phép hợp nhất, sáp nhập hoặc mua bán lại. Ngoài ra, theo dự kiến của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, trần lãi suất huy động 14% như hiện nay sẽ không có gì thay đổi cho đến hết quý I năm 2012. Tuy nhiên, khi các điều kiện kinh tế ổn định hơn, cân đối các yếu tố vĩ mô khác, NHNN sẽ xem xét việc giảm dần lãi...
Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có buổi gặp mặt báo chí, thông tin về điều hành chính sách tiền tệ năm 2011, định hướng và giải pháp điều hành năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp. Trước mắt trong quý I-2012, NHNN tập trung xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; dự kiến sẽ có khoảng từ năm đến tám ngân hàng thương mại thuộc diện xem xét cho phép hợp nhất, sáp nhập hoặc mua bán lại. Ngoài ra, theo dự kiến của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, trần lãi suất huy động 14% như hiện nay sẽ không có gì thay đổi cho đến hết quý I năm 2012. Tuy nhiên, khi các điều kiện kinh tế ổn định hơn, cân đối các yếu tố vĩ mô khác, NHNN sẽ xem xét việc giảm dần lãi suất.

Theo Nhandan