Thứ năm,  06/05/2021

Phú Thọ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư năm doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ ngày 11-1 cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của năm doanh nghiệp do không còn năng lực tiếp tục triển khai các dự án.Các dự án gồm: Dự án sản xuất ván sàn, nẹp, phào trang trí, đồ nội thất của Công ty TNHH Woosung Việt Nam; dự án nuôi trồng, ươm giống tôm hùm nước ngọt và chế biến tôm hùm nước ngọt xuất khẩu của Công ty TNHH Thực phẩm Long Nhuận; dự án lắp ráp các sản phẩm từ gỗ, tấm gỗ ép tráng phủ malemine của Công ty liên doanh Nam Thanh Linh; dự án sản xuất ván MDF của Công ty TNHH D&G Việt Nam; dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, viễn thông và máy tính của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thiết bị viễn thông Meca Việt Nam.Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ, các dự án trên được cấp phép trong các năm 2008 và 2010 nhưng sau 12 tháng các doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ ngày 11-1 cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của năm doanh nghiệp do không còn năng lực tiếp tục triển khai các dự án.

Các dự án gồm: Dự án sản xuất ván sàn, nẹp, phào trang trí, đồ nội thất của Công ty TNHH Woosung Việt Nam; dự án nuôi trồng, ươm giống tôm hùm nước ngọt và chế biến tôm hùm nước ngọt xuất khẩu của Công ty TNHH Thực phẩm Long Nhuận; dự án lắp ráp các sản phẩm từ gỗ, tấm gỗ ép tráng phủ malemine của Công ty liên doanh Nam Thanh Linh; dự án sản xuất ván MDF của Công ty TNHH D&G Việt Nam; dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, viễn thông và máy tính của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thiết bị viễn thông Meca Việt Nam.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ, các dự án trên được cấp phép trong các năm 2008 và 2010 nhưng sau 12 tháng các doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án hoặc kinh doanh thua lỗ. Theo quyết định, các doanh nghiệp trên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục xem xét năng lực đầu tư của một số dự án đã được cấp phép. Nếu các nhà đầu tư không triển khai dự án như cam kết, Sở sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép đầu tư, bàn giao mặt bằng cho các dự án mới.

Theo Nhandan