Thứ ba,  11/05/2021

Bình Dương: Thêm 57 doanh nghiệp đi vào hoạt động trong các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, năm 2011 địa phương này đã có thêm 57 doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh trong các khu công nghiệp, vượt 14% so với kế hoạch năm đề ra. Như vậy, đến nay, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương là 863 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 73% trên tổng số doanh nghiệp được cấp phép và còn hiệu lực, tăng 5% so với năm 2010. Trong đó, 561 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 65% và 302 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, chiếm 35%.Hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đang quản lý gần ba chục khu công nghiệp, cụm công nghiệp hình thành từ cách đây hàng chục năm đến các khu mới thành lập như Khu công nghiệp Sóng Thần, Sóng Thần 2, Đồng An, Việt Hương, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Mỹ Phước, Dệt May Bình An, Mỹ Phước 2, Việt Hương 2, Mai Trung, Nam Tân Uyên, Rạch Bắp, Sóng Thần 3, Phú...

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, năm 2011 địa phương này đã có thêm 57 doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động sản xuất – kinh doanh trong các khu công nghiệp, vượt 14% so với kế hoạch năm đề ra.

Như vậy, đến nay, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương là 863 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 73% trên tổng số doanh nghiệp được cấp phép và còn hiệu lực, tăng 5% so với năm 2010. Trong đó, 561 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 65% và 302 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, chiếm 35%.

Hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đang quản lý gần ba chục khu công nghiệp, cụm công nghiệp hình thành từ cách đây hàng chục năm đến các khu mới thành lập như Khu công nghiệp Sóng Thần, Sóng Thần 2, Đồng An, Việt Hương, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Mỹ Phước, Dệt May Bình An, Mỹ Phước 2, Việt Hương 2, Mai Trung, Nam Tân Uyên, Rạch Bắp, Sóng Thần 3, Phú Gia, Đại Đăng, Kim Huy, Đồng An 2, Thới Hòa, Mỹ Phước 3, Bàu Bàng, Đất Cuốc, An Tây, Xanh Bình Dương, Maplletree..v.v…

Được biết, đã có 24 khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương đi vào hoạt động và thu hút trên một nghìn dự án đầu tư còn hiệu lực. Các khu công nghiệp được chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải và mở rộng quy mô. Trong năm, các khu công nghiệp đã giải quyết cho các doanh nghiệp thuê đất với tổng diện tích 92ha, đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp đạt 489 tỷ đồng và 13,5 triệu đô la Mỹ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 818 triệu đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho 14.337 lao động.

Những năm qua, với hướng chiến luợc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương là tập trung khai thác các lợi thế về vị trí địa lý, về cơ sở hạ tầng công nghiệp, khai thác các nguồn lực đầu tư bên ngoài để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, phấn đấu để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, thực sự trở thành một địa bàn động lực kinh tế và phát triển năng động gắn kết với các địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế Nam Bộ. Xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, quốc phòng an ninh vững chắc. Chính vì vậy, trong lĩnh vực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp của Bình Dương đã có nhiều khởi sắc, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển công nghiệp.

Năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp Bình Dương đã tăng 17,8%, hầu hết các ngành công nghiệp của tỉnh đều có giá trị sản xuất tăng so với năm 2010, góp phần ổn định sản xuất công nghiệp và giữ được mức tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp được khôi phục và giữ mức tăng trưởng ổn định, ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 123.201 tỷ đồng, tăng 17,8%, trong đó, khu vực trong nước chiếm 32,6%, tăng 18,6%; khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 67,4%, tăng 17,3%. Một số ngành sản xuất tăng trưởng khá như giấy và sản phẩm từ giấy, hóa chất và sản phẩm từ hóa chất, sắt thép, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, sản phẩm từ cao su, dệt, sản xuất chế biến thực phẩm, thiết bị điện…

Theo Dangcongsan.vn