Thứ tư,  19/05/2021

Trồng cây đầu xuân: Tạo đà cho trồng rừng 2012

LSO- Đến nay trồng cây đầu xuân đã trở thành nếp. Khống giống như mọi năm là chọn điểm phát động rồi đồng loạt triển khai. Trồng cây đầu xuân năm nay giao cho các huyện tự chủ động, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn đảm bảo hoạt động ý nghĩa và hiệu quả của phong trào.Học sinh Trường Tiểu học Hồng Phong, huyện Bình Gia trồng cây đầu xuânKhác với những năm trước, năm nay huyện Chi Lăng xây dựng kế hoạch trồng cây đầu xuân trước tết Nguyên đán, dự kiến vào ngày 13/1/2012. Nguyên nhân của sự khác biệt này là bởi, đến nay các điều kiện cho trồng cây đầu xuân đã hội đủ như giống, khí hậu và đúng thời điểm nông nhàn. Với chủ trương các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đã tạo điều kiện thuận lợi để Chi Lăng có thể tính toán thời điểm ra quân phù hợp nhất với tình hình thực tiễn của địa phương. Bà Hà Thị Thủy, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: theo kế hoạch, Tết trồng cây năm nay toàn huyện sẽ...

LSO- Đến nay trồng cây đầu xuân đã trở thành nếp. Khống giống như mọi năm là chọn điểm phát động rồi đồng loạt triển khai. Trồng cây đầu xuân năm nay giao cho các huyện tự chủ động, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn đảm bảo hoạt động ý nghĩa và hiệu quả của phong trào.Học sinh Trường Tiểu học Hồng Phong, huyện Bình Gia trồng cây đầu xuân

Khác với những năm trước, năm nay huyện Chi Lăng xây dựng kế hoạch trồng cây đầu xuân trước tết Nguyên đán, dự kiến vào ngày 13/1/2012. Nguyên nhân của sự khác biệt này là bởi, đến nay các điều kiện cho trồng cây đầu xuân đã hội đủ như giống, khí hậu và đúng thời điểm nông nhàn. Với chủ trương các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đã tạo điều kiện thuận lợi để Chi Lăng có thể tính toán thời điểm ra quân phù hợp nhất với tình hình thực tiễn của địa phương. Bà Hà Thị Thủy, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: theo kế hoạch, Tết trồng cây năm nay toàn huyện sẽ trồng mới trên 3.000 cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây cảnh quan các loại. Năm vừa qua, với sự nỗ lực của toàn huyện, Chi Lăng đã trồng mới được khoảng 900 ha rừng, vượt kế hoạch đề ra và đợt ra quân trồng cây đầu xuân này có ý nghĩa quan trọng, tạo đà tâm lý cho nhân dân trong huyện bước vào vụ trồng rừng mới.

Ông Hoàng Mạnh Chức, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp cho biết: thực hiện Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sản xuất đông xuân 2011-2012, Chi cục đã tham mưu cho ngành và UBND tỉnh phát động phong trào Tết trồng cây, tạo khí thế thi đua thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2012. Theo đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh tập trung vào ý nghĩa của trồng cây đầu xuân, vai trò, tác dụng của rừng, nhân rộng các mô hình kinh tế vườn rừng hiệu quả…Việc giao cho các địa phương tự xây dựng kế hoạch là một bước tiến giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả của phong trào. Theo ông Chức, Tết trồng cây năm nay sẽ có nhiều hoạt động được triển khai như trồng cây cảnh quan theo các trục đường giao thông, khu du lịch, di tích lịch sử, các trường học, bệnh viện…và huy động trồng cây hỗ trợ các gia đình chính sách.

Làm đất ươm giống cây cho trồng rừng ở Nông Lâm trường 196

Nhắc lại vụ trồng rừng năm 2011, với điều khó khăn về giống, vốn thực hiện, nhưng Lạng Sơn đã trồng mới được 7.818ha, vượt 9% chỉ tiêu. Đóng góp quan trong vào thắng lợi ấy, Tết trồng cây 2011, đã có 197 địa phương phát động với trên 20 nghìn lượt người tham gia. Kết quả đã trồng được 247.905 cây các loại. Trong đó cây lâm nghiệp trồng được 220.718 cây, tương đương với trên 110ha; cây cảnh quan trồng được 3.170 cây và trồng mới hơn 24 nghìn cây ăn quả. Từ sự khởi đầu ấy, nhân dân trong toàn tỉnh đã tự đầu tư và vay vốn trồng được hơn 3.000ha rừng, các doanh nghiệp trồng trên 1.000ha…đưa tỉ lệ xã hội hóa trồng rừng năm 2011 lên cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Chỉ tiêu trồng rừng năm 2012 của Lạng Sơn là 8.000ha. Không còn gian nan như năm trước, năm nay, con số ấy đã có thể tính được. Nguồn vốn của tỉnh phân bổ đủ để thực hiện 3.000ha cho nội dung trồng cây phân tán; trong khi đó nguồn vốn Trung ương cấp cũng vào khoảng 15 tỷ đồng, đủ để trồng xấp xỉ 3.000ha. Như vậy ¾ chỉ tiêu đã có vốn triển khai, trên 2.000ha còn lại như nằm trong tầm tay, bởi phong trào trồng rừng trong nhân dân đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Năm cũ đã qua đi với thắng lợi ấn tượng của ngành lâm nghiệp, bước vào vụ trồng rừng mới, Lạng Sơn tiếp tục vững tin vào thắng lợi mới với những điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều. Triển khai thực hiện tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2012 sẽ tạo thêm quyết tâm để nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn bước vào vụ trồng rừng mới, với quyết tâm đưa kinh tế rừng trở thành thế mạnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Vũ Như Phong