Thứ hai,  17/05/2021

Văn Quan thực hiện tốt công tác thu ngân sách

LSO- Xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, vì vậy, ngay từ đầu năm 2011, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác thu ngân sách. Các ban, ngành chức năng đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Năm 2011, huyện Văn Quan được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 4.120 triệu đồng. Trong đó, thu nội địa 3.600 triệu đồng, thu vi phạm an toàn giao thông 520 triệu đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xác định các nguồn thu trên địa bàn, tổ chức hội nghị giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Đây cũng là năm đầu tiên UBND huyện tổ chức thu thuế nhà đất theo hình thức tập trung, động viên nộp cả năm, kết quả thu đạt khá cao, tạo điều kiện cho người nộp thuế được thuận lợi. Mặt khác, cơ quan thuế đã chỉ đạo các...

LSO- Xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, vì vậy, ngay từ đầu năm 2011, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác thu ngân sách. Các ban, ngành chức năng đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2011, huyện Văn Quan được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 4.120 triệu đồng. Trong đó, thu nội địa 3.600 triệu đồng, thu vi phạm an toàn giao thông 520 triệu đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xác định các nguồn thu trên địa bàn, tổ chức hội nghị giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Đây cũng là năm đầu tiên UBND huyện tổ chức thu thuế nhà đất theo hình thức tập trung, động viên nộp cả năm, kết quả thu đạt khá cao, tạo điều kiện cho người nộp thuế được thuận lợi. Mặt khác, cơ quan thuế đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cán bộ thu thực hiện việc kê khai nộp thuế triệt để đối với các hộ phát sinh mới về nhà đất, phối hợp tốt với cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao sự hiểu biết về chính sách pháp luật thuế cho cộng đồng xã hội, nâng cao tính chủ động, tự giác, tự khai, tự nộp và thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật.
Cơ sở sản xuất gạch ở thị trấn Văn Quan thực hiện nghiêm các quy định về thuế


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của huyện đã chủ động tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, làm rõ những khoản thu thất thoát, các nguồn thu còn tiềm năng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền cơ sở xã, thị trấn còn chủ động khai thác các nguồn thu có khả năng trên địa bàn quản lý, tổ chức thu đạt chỉ tiêu giao, nộp kịp thời, đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Do đó, việc thu ngân sách ở Văn Quan đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2011 đạt 5.700 triệu đồng (bao gồm cả thu phạt vi phạm ATGT đạt 660 triệu đồng) trong đó thu nội địa là 5.040 triệu đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao, đạt 127,3% so với dự toán điều hành của huyện, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2010. Các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán giao như: lệ phí trước bạ đạt 414,2% so với dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 300% so với dự toán (do trong năm phát sinh về chuyển mục đích sử dụng đất và thu từ khu tái định cư của huyện); thu khác đạt 318,3% so với dự toán tỉnh giao (do các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ yếu là thu xử phạt hành chính và xử lý hàng hóa tịch thu). Đạt được kết quả nêu trên bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền huyện và Cục Thuế, còn phải kể đến sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn, sự chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế của đại đa số các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện như: Tú Xuyên, Tràng Các, thị trấn Văn Quan, các xã Xuân Mai, Tràng Sơn, Vĩnh Lại…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục để thu đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo như: một số xã chưa thực sự coi trọng công tác thu ngân sách, chưa xác định được đây là nhiệm vụ trọng tâm, còn để thất thu ngân sách từ các khoản phí. Ngoài ra, công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng và một số sắc thuế khác chưa tổ chức triển khai thu triệt để theo phương án số 59/PA-CCT ngày 26/4/2010 của Chi cục Thuế huyện về quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh giết mổ và lợn quay tại một số địa bàn có điểm chợ như; Khánh Khê, Tân Đoàn, Vân Mộng, Yên Phúc…


Đinh Quyết