Thứ sáu,  07/05/2021

Công ty VTNN triển khai nhiệm vụ 2012: Đảm bảo lợi ích 3 nhà

LSO - Ngày 12/1/2012, tại Khách sạn Mường Thanh, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2011, và bàn phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với chủ đề: đảm bảo hài hòa 3 lợi ích nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp. Toàn cảnh Hội nghịNăm 2011, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng khối lượng 35.010 tấn phân bón các loại. Trong đó kinh doanh trên địa bàn 30.010 tấn, kinh doanh xuất nhập khẩu 5.000 tấn. Năm 2011, thị trường vật tư nông nghiệp có nhiều biến động về giá cả, thị trường tài chính tiền tệ không ổn định đã dẫn tới Công ty kinh doanh rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, Công ty đã vượt lên đạt doanh số kinh doanh 214.059 triệu đồng, đạt 109,77% kế hoạch, tăng 47% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đạt 3,4 triệu đồng / người /tháng, đạt 109,68% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Tham gia công tác từ thiện, đóng góp xã hội được 45 triệu đồng. Khối lượng bán ra...

LSO – Ngày 12/1/2012, tại Khách sạn Mường Thanh, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2011, và bàn phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với chủ đề: đảm bảo hài hòa 3 lợi ích nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp.
Toàn cảnh Hội nghị
Năm 2011, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng khối lượng 35.010 tấn phân bón các loại. Trong đó kinh doanh trên địa bàn 30.010 tấn, kinh doanh xuất nhập khẩu 5.000 tấn. Năm 2011, thị trường vật tư nông nghiệp có nhiều biến động về giá cả, thị trường tài chính tiền tệ không ổn định đã dẫn tới Công ty kinh doanh rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, Công ty đã vượt lên đạt doanh số kinh doanh 214.059 triệu đồng, đạt 109,77% kế hoạch, tăng 47% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đạt 3,4 triệu đồng / người /tháng, đạt 109,68% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Tham gia công tác từ thiện, đóng góp xã hội được 45 triệu đồng. Khối lượng bán ra đạt 33.868 tấn. Đặc biệt bán dịch vụ ngoài tỉnh đạt 5.775 tấn. Năm 2012, Công ty phấn đấu doanh thu trên 215 tỷ đồng. Khối lượng hàng hóa kinh doanh dịch vụ đạt 35.310 tấn phân bón các loại, Đảm bảo không để thiếu vật tư sản xuất, góp phần bình ổn giá phân bón trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra với mục tiêu đảm bảo hài hòa 3 lợi ích, Công ty sẽ tăng cường phân bón trả chậm qua hệ thống chính trị xã hội địa phương như Hội nông dân, Phụ nữ các xã để nông dân hưởng lợi. Cùng với đó tăng cường các mặt công tác xã hội, xuất nhập khẩu, giữ vị thế và thương hiệu mà Công ty đã xây dựng
Đồng chí Nguyễn Thanh Vân Giám đốc công ty đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
Trong buổi triển khai nhiệm vụ, tập thể Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cá nhân Giám đốc Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin ảnh: Đông Bắc