Thứ hai,  17/05/2021

Doanh nghiệp cần có trách nhiệm với quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 12-1, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) phối hợp tổ chức diễn đàn Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.Diễn đàn đã đưa ra những thông tin, kiến thức về trách nhiệm của các nhà sản xuất và quyền lợi của người tiêu dùng cũng như khung pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp phải bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch (hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc của tổ chức, doanh nghiệp); trách nhiệm bảo hành sản phẩm; trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng khi hàng hóa không đạt chất...
Ngày 12-1, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) phối hợp tổ chức diễn đàn Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Diễn đàn đã đưa ra những thông tin, kiến thức về trách nhiệm của các nhà sản xuất và quyền lợi của người tiêu dùng cũng như khung pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp phải bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch (hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc của tổ chức, doanh nghiệp); trách nhiệm bảo hành sản phẩm; trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng khi hàng hóa không đạt chất lượng…

Theo Nhandan