Thứ tư,  19/05/2021

WB cho Việt Nam vay 973 triệu USD thực hiện dự án đường cao tốc và đô thị

Chiều 12/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình - đại diện chính phủ Việt Nam và bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, đã ký hiệp định tài trợ và các văn kiệp pháp lý liên quan cho 3 dự án được hỗ trợ với tổng số tiền 973 triệu USD. Theo đó, dự án phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do WB tài trợ có tổng mức đầu tư 1.455,1 triệu USD với số vốn vay nước ngoài chiếm 88,59% tương đương 1.287,1 triệu USD. Trong đó, vốn vay WB là 613 triệu USD theo hiệp định ký kết hôm nay, bao gồm vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) 470,49 triệu USD và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) 143,1 triệu USD; vốn vay Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là 673,6 triệu USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 168 triệu USD (khoảng 11,41%). Mục tiêu của dự án là xây dựng một tuyến đường cao tốc nâng hiệu quả và an toàn cho người tham gia giao thông giữa Đà...

Chiều 12/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình – đại diện chính phủ Việt Nam và bà Victoria Kwakwa – Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, đã ký hiệp định tài trợ và các văn kiệp pháp lý liên quan cho 3 dự án được hỗ trợ với tổng số tiền 973 triệu USD.Theo đó, dự án phát triển đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do WB tài trợ có tổng mức đầu tư 1.455,1 triệu USD với số vốn vay nước ngoài chiếm 88,59% tương đương 1.287,1 triệu USD. Trong đó, vốn vay WB là 613 triệu USD theo hiệp định ký kết hôm nay, bao gồm vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) 470,49 triệu USD và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) 143,1 triệu USD; vốn vay Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là 673,6 triệu USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 168 triệu USD (khoảng 11,41%).

Mục tiêu của dự án là xây dựng một tuyến đường cao tốc nâng hiệu quả và an toàn cho người tham gia giao thông giữa Đà nẵng và Quảng Ngãi; xây dựng năng lực thể chế về phát triển đường cao tốc cho Bộ Giao thông Vận tải. Dự án thực hiện theo cơ chế cho vay lại và bao gồm hai hợp phần. Tại hợp phần A, xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được đồng tài trợ bởi WB, JICA, trong đó phía JICA sẽ tài trợ đoạn từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ và WB là đoạn từ Tam Kỳ đến Quảng Ngãi. Hợp phần B là tăng cường năng lực cho Bộ Giao thông Vận tải sẽ do WB tài trợ khoảng 5,3 triệu vốn IDA.

Cùng đó, WB cũng tài trợ cho dự án “Phát triển các đô thị loại vừa” với tổng vốn vay là 210 triệu USD nhằm tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ hạ tầng đô thị tại các thành phố Lào Cai, Phủ Lý và Vinh theo hướng hiệu quả, bền vững. Các hạng mục thực hiện bao gồm: nâng cấp hạ tầng cơ bản và cải thiện dịch vụ đô thị; hỗ trợ vệ sinh môi trường; xây dựng đường và cầu; tăng cường quản lý dự án và hỗ trợ kỹ thuật. Riêng thành phố Lào Cai có thêm phần hỗ trợ cấp nước theo cơ chế cho vay lại. Vốn vay WB tại dự án này được thực hiện theo cơ chế cấp phát từ ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, khoản tín dụng 150 triệu USD lần này WB dành cho Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 10 (PRSC10) đã nâng tổng số tiền của WB qua 10 Chương trình PRSC lên khoảng 1,625 tỷ USD. Sự kiện này có ý nghĩa tích cực, làm cơ sở cho các nhà đồng tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Chương trình này trong thời gian tới. PRSC10 là chương trình cuối cùng trong chuỗi các chương trình PRSC được thực hiện tại Việt Nam kể từ năm 2011.

Chương trình PRSC 10 chính thức khởi động từ tháng 5/2010 với 14 hành động chính sách liên quan tới 12 lĩnh vực bao gồm tài chính – ngân hàng, giáo dục, y tế, môi trường. Tương tự như trước đây, chương trình PRSC 10 vay vốn WB được thực hiện theo hình thức hỗ trợ trực tiếp ngân sách cho Chính phủ Việt Nam nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Tham gia cùng WB trong quá trình đối thoại chính sách và đồng tài trợ cho PRSC còn có khoảng 10 nhà tài trợ song phương và đa phương khác.

Theo Dangcongsan.vn