Thứ ba,  11/05/2021

Vận hành không tải thành công tổ máy 1 Thủy điện Nho Quế 3

Công ty cổ phần BITEXCO Nho Quế thuộc Tập đoàn BITEXCO vừa vận hành không tải thành công tổ máy 1 Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3. Các thông số của tổ máy đều bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.Dự án Thủy điện Nho Quế 3 có tổng công suất 110 MW với hai tổ máy, được xây dựng tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Công trình đã hoàn thành phần xây dựng, tích nước hồ chứa lên mực nước dâng bình thường ở cao trình 360 m. Dự kiến, giữa tháng 2-2012, tổ máy 1 sẽ chính thức vận hành, hòa lưới quốc gia, cung cấp sản lượng điện hằng năm khoảng 500 triệu kW...

Công ty cổ phần BITEXCO Nho Quế thuộc Tập đoàn BITEXCO vừa vận hành không tải thành công tổ máy 1 Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3. Các thông số của tổ máy đều bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Dự án Thủy điện Nho Quế 3 có tổng công suất 110 MW với hai tổ máy, được xây dựng tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Công trình đã hoàn thành phần xây dựng, tích nước hồ chứa lên mực nước dâng bình thường ở cao trình 360 m. Dự kiến, giữa tháng 2-2012, tổ máy 1 sẽ chính thức vận hành, hòa lưới quốc gia, cung cấp sản lượng điện hằng năm khoảng 500 triệu kW giờ.

Theo Nhandan