Thứ sáu,  14/05/2021

Chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng ở Cao Lộc

LSO-Trong những năm qua, công tác giải phóng mặt bằng đã được các cấp, ngành của huyện Cao Lộc cố gắng tổ chức thực hiện, huyện đã bàn giao hàng chục dự án giải phóng mặt bằng cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Tuy nhiên, nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu mặt bằng cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Trước tình hình này, Huyện ủy Cao Lộc đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về GPMB của huyện, phân công trách nhiệm cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện công tác GPMB khi nhà nước thu hồi đất. Trước sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường tại xã Hợp Thành (Cao Lộc) đang được đẩy...

LSO-Trong những năm qua, công tác giải phóng mặt bằng đã được các cấp, ngành của huyện Cao Lộc cố gắng tổ chức thực hiện, huyện đã bàn giao hàng chục dự án giải phóng mặt bằng cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Tuy nhiên, nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu mặt bằng cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Trước tình hình này, Huyện ủy Cao Lộc đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về GPMB của huyện, phân công trách nhiệm cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện công tác GPMB khi nhà nước thu hồi đất. Trước sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường tại xã Hợp Thành (Cao Lộc)
đang được đẩy nhanh tiến độ GPMB
Theo chỉ đạo của Huyện ủy Cao Lộc, các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ đảng viên, công chức trên địa bàn phải gương mẫu trong thực hiện tuyên truyền và chấp hành tốt các chế độ chính sách khi Nhà nước thu hồi đất. Các tổ chức chính trị xã hội các cấp phải thấy rõ công tác GPMB là nhiệm vụ chung thuộc trách nhiệm của mình, từ đó tập trung tuyên truyền vận động hội viên nghiêm túc chấp hành. Nội dung tuyên truyền đi sâu vào các quy định của pháp luật về cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư do Nhà nước ban hành, giúp người dân hiểu và đồng thuận cao, từ đó tự giác chấp hành các chế độ chính sách GPMB. Ngoài ra, các cơ quan liên quan thực hiện GPMB phải tạo được sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa chủ đầu tư, cấp huyện, cấp ủy các xã, tới từng bí thư, trưởng thôn, khu dân cư có dự án. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn của huyện vừa tham mưu cho UBND trong tổ chức triển khai GPMB, vừa quan tâm nghiên cứu các văn bản liên quan và quy định của trung ương, của tỉnh về GPMB. Nếu có vướng mắc thì kịp thời đề xuất các phương án giải quyết dựa trên quy định của pháp luật. Việc thông tin báo cáo của cơ quan tham mưu được đặc biệt quan tâm, mỗi tuần Ban GPMB chuyên trách của huyện báo cáo về tiến độ các dự án trọng điểm trực tiếp về huyện ủy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Nhờ đó, tiến độ các dự án GPMB thực hiện trên địa bàn huyện Cao Lộc đã có những bước chuyển tích cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng giảm hẳn so với năm 2010. Trong năm 2011, toàn huyện triển khai 37 dự án GPMB cuối năm huyện đã thực hiện cơ bản xong 14 dự án GPMB bàn giao chủ đầu tư diện tích 36,3 ha, chi trả 31/31,6 tỷ đồng với trên 1200 hộ bị ảnh hưởng.

Ông Hứa Văn Giai, Trưởng Ban GPMB huyện Cao Lộc cho biết, năm 2011, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, toàn diện của Huyện ủy Cao Lộc, công tác GPMB đã có chuyển biến về chất, Ban đã được bổ sung thêm nguồn nhân lực, triển khai hiệu quả nhiều dự án và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho chủ đầu tư. Bước sang năm 2012, khối lượng các dự án GPMB rất lớn, Ban tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai hiệu quả Chỉ thị 34 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB và chỉnh trang đô thị trên địa bàn”. Trong đó tập trung vào nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, khéo léo trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Công Quân