Thứ sáu,  07/05/2021

24,8 triệu USD hỗ trợ cải cách chính sách và giảm nghèo

Ngày 17-1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam T.Ki-mu-ra đã ký hiệp định vay vốn trị giá 24,8 triệu USD nhằm hỗ trợ cải cách chính sách, thúc đẩy tăng trưởng đồng đều của đất nước và bảo đảm các kết quả giảm nghèo.Khoản vay của ADB trong khuôn khổ Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo do một số đối tác phát triển tài trợ. Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo giúp Việt Nam thực hiện một loạt các cải cách chính sách trong các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, hòa nhập xã hội, quản lý tài nguyên và quản trị nhằm bảo đảm thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn...
Ngày 17-1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam T.Ki-mu-ra đã ký hiệp định vay vốn trị giá 24,8 triệu USD nhằm hỗ trợ cải cách chính sách, thúc đẩy tăng trưởng đồng đều của đất nước và bảo đảm các kết quả giảm nghèo.

Khoản vay của ADB trong khuôn khổ Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo do một số đối tác phát triển tài trợ. Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo giúp Việt Nam thực hiện một loạt các cải cách chính sách trong các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, hòa nhập xã hội, quản lý tài nguyên và quản trị nhằm bảo đảm thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội mười năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015.

Theo Nhandan