Thứ tư,  19/05/2021

Tỷ giá ngày 19-1-2012

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 19-1 như sau: 1 USD = 20.828 đồng Việt Nam.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 19-1 như sau: 1 USD = 20.828 đồng Việt...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 19-1 như sau: 1 USD = 20.828 đồng Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 19-1 như sau: 1 USD = 20.828 đồng Việt Nam.
Theo Nhandan