Thứ hai,  17/05/2021

Năm 2012: Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt

Theo Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương, việc cung ứng điện năm 2012 về cơ bản sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, tương ứng với chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2012 là 6-6,5% theo nghị quyết của Quốc hội. Cũng theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2011 ước đạt 108,93 tỷ kWh, tăng 8,86% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, sản lượng điện tiêu thụ đảm bảo như dự kiến. Riêng năm 2012, để hoàn thành chỉ tiêu, Bộ Công thương đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng điện tháng, tuần trong năm trên cơ sở kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện đã được duyệt, đồng thời chỉ đạo các tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch cung ứng điện tháng, tuần; bảo đảm các tổ máy tuabin khí cụm nhà máy Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch, Cà Mau sẵn sàng chuyển đổi sang...

Theo Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương, việc cung ứng điện năm 2012 về cơ bản sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, tương ứng với chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2012 là 6-6,5% theo nghị quyết của Quốc hội.

Cũng theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2011 ước đạt 108,93 tỷ kWh, tăng 8,86% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, sản lượng điện tiêu thụ đảm bảo như dự kiến.

Riêng năm 2012, để hoàn thành chỉ tiêu, Bộ Công thương đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng điện tháng, tuần trong năm trên cơ sở kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện đã được duyệt, đồng thời chỉ đạo các tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch cung ứng điện tháng, tuần; bảo đảm các tổ máy tuabin khí cụm nhà máy Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch, Cà Mau sẵn sàng chuyển đổi sang chạy dầu DO theo nhu cầu phụ tải điện toàn hệ thống trong thời gian sửa chữa hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn và PM3-CAA. Huy động hợp lý công suất, điện năng các nguồn điện mua ngoài, nguồn điện dự phòng của khách hàng để nâng cao cung ứng điện. Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ưu tiên sử dụng khí cho phát điện, trong trường hợp cần thiết có thể giảm sản lượng khí cấp cho hộ tiêu thụ khác để đáp ứng nhu cầu cho phát điện. Chuẩn bị phương án chuyển đổi chạy dầu các tổ máy tuabin khí do tập đoàn đầu tư, quản lý trong thời gian sửa chữa hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn và PM3-CAA. Tập đoàn Than-Khoáng sản bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy điện do tập đoàn đầu tư, quản lý…

Theo Dangcongsan.vn