Thứ ba,  11/05/2021

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp tổng kết cuối năm

LSo - Sáng ngày 19/1/2012, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu kết luận tại hội nghịTính đến 31/12/2011, Ngân hàng chính sách tỉnh có tổng nguồn vốn thực hiện là 1.411,8 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch, trong đó, vốn trung ương 1.383,3 tỷ đồng, vốn địa phương 28,5 tỷ đồng. Chi nhánh đã thực hiện tốt kế hoạch cho vay 9 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đạt 1.386,9 tỷ đồng, với hơn 88 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang sử dụng vốn; huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn được 12 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, kiểm tra nội bộ, Ban đại diện các huyện, thành phố đã kiểm tra 155 xã, 175 điểm giao dịch, 515 tổ vay vốn và 930 hộ vay vốn; thu...

LSo – Sáng ngày 19/1/2012, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu kết luận tại hội nghị
Tính đến 31/12/2011, Ngân hàng chính sách tỉnh có tổng nguồn vốn thực hiện là 1.411,8 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch, trong đó, vốn trung ương 1.383,3 tỷ đồng, vốn địa phương 28,5 tỷ đồng. Chi nhánh đã thực hiện tốt kế hoạch cho vay 9 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đạt 1.386,9 tỷ đồng, với hơn 88 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang sử dụng vốn; huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn được 12 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, kiểm tra nội bộ, Ban đại diện các huyện, thành phố đã kiểm tra 155 xã, 175 điểm giao dịch, 515 tổ vay vốn và 930 hộ vay vốn; thu hồi nợ quá hạn và xử lý các khoản nợ rủi ro theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 13/9/2010 của UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực và hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ…
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác của Ban năm 2011. Từ đó chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xây dựng nội dung báo cáo của Ban đại diện HĐQT tỉnh phải đánh giá cụ thể từng chương trình và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, công tác xử lý các trường hợp thanh tra, kiểm tra, kiện toàn các tổ…, đặc biệt là phải có đánh giá sâu về chương trình cho vay xuất khẩu lao động và học sinh, sinh viên trong năm 2012.

Tin ảnh: Lâm Như