Thứ năm,  06/05/2021

Công khai hóa chính sách tín dụng ưu đãi qua chương trình hoạt động tổ vay vốn

Để công khai hóa chính sách tín dụng ưu đãi và phát huy hiệu quả mô hình hoạt động đã được xây dựng từ nhiều năm qua, thời gian gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Nghệ An tiếp tục tập trung quan tâm đặc biệt đến hoạt động của mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn toàn chi nhánh.Mặc dù địa bàn rộng, khó khăn nhiều mặt, nhưng thông qua việc phát triển và hoàn thiện mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp các đối tượng chính sách được tiếp cận với Ngân hàng CSXH. Đặc biệt trong năm 2011, thông qua chương trình họp tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm mục đích để tuyên truyền và từng bước công khai hóa về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng chính sách, các đối tượng được thụ hưởng đối chiếu tiền gửi và tiền vay một cách công khai, minh bạch hơn.Theo Ngân hàng CSXH Nghệ An, đến ngày 30-11-2011 đã có gần 6.000/8.102 tổ thuộc 20 huyện, thành phố, thị xã (73,1%) tổ thực hiện chương trình họp tổ. Các huyện triển khai...
Để công khai hóa chính sách tín dụng ưu đãi và phát huy hiệu quả mô hình hoạt động đã được xây dựng từ nhiều năm qua, thời gian gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Nghệ An tiếp tục tập trung quan tâm đặc biệt đến hoạt động của mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn toàn chi nhánh.

Mặc dù địa bàn rộng, khó khăn nhiều mặt, nhưng thông qua việc phát triển và hoàn thiện mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp các đối tượng chính sách được tiếp cận với Ngân hàng CSXH. Đặc biệt trong năm 2011, thông qua chương trình họp tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm mục đích để tuyên truyền và từng bước công khai hóa về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng chính sách, các đối tượng được thụ hưởng đối chiếu tiền gửi và tiền vay một cách công khai, minh bạch hơn.

Theo Ngân hàng CSXH Nghệ An, đến ngày 30-11-2011 đã có gần 6.000/8.102 tổ thuộc 20 huyện, thành phố, thị xã (73,1%) tổ thực hiện chương trình họp tổ. Các huyện triển khai họp nhanh nhất là Quỳnh Lưu 723/730 tổ, Quế Phong 325/325 tổ, thị xã Cửa Lò 135/135 tổ, thị xã Thái Hòa 176/176 tổ, Đô Lương 476/476 tổ… Qua chương trình họp các tổ tiết kiệm và vay vốn, ngân hàng đã giải đáp những vấn đề chưa thông suốt, các ý kiến đóng góp và tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung triển khai việc cho vay vốn một cách chính xác, kịp thời. Đặc biệt để người dân hiểu rõ hơn về chính sách tín dụng ưu đãi nhằm sử dụng nguồn vốn ngày càng hiệu quả thực hiện nhanh mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống… Từ những hoạt động tích cực trên, doanh số của ngân hàng cho vay 11 tháng năm 2011 đạt 1.667 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm trước 692 tỷ đồng; Doanh số thu nợ 519 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm trước 192 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30-11-2011 đạt 5.041 tỷ đồng, tăng 1.148 tỷ so đầu năm, tăng trưởng 29,48%, hoàn thành 97,3% kế hoạch cả năm. Một số đơn vị có số dư tăng khá so đầu năm như huyện Thanh Chương 2,51 tỷ đồng, Quỳnh Lưu 2,39 tỷ đồng, Diễn Châu 2,35 tỷ đồng, Quỳ Hợp 1,96 tỷ đồng, Anh Sơn 1,51 tỷ đồng, Tương Dương 1,2 tỷ đồng, Đô Lương 1,056 tỷ đồng, Nam Đàn 1,28 tỷ đồng, Nghĩa Đàn 1,28 tỷ đồng, Tân Kỳ 992 triệu đồng, Quế Phong 1,041 tỷ đồng…

Đến nay có 319 nghìn hộ có dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao, đến ngày 30-11-2011, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,25% tổng dư nợ, khoảng cách chênh lệch về chất lượng tín dụng giữa các phòng giao dịch trong toàn chi nhánh được thu hẹp đáng kể. Có 16/20 đơn vị có nợ quá hạn giảm như TP Vinh, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Cửa Lò và huyện Nam Đàn… Ngoài ra, toàn chi nhánh đã tập trung xử lý triệt để 20 tỷ đồng nợ quá hạn phát sinh do tách khế ước học sinh, sinh viên (HSSV). Những đơn vị xử lý tốt đó là huyện Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Anh Sơn, TP Vinh, Yên Thành. Nhờ đẩy mạnh hoạt động và kiểm tra chặt chẽ qua cho vay hình thức ủy thác nên số dư nợ ủy thác tiếp tục tăng trưởng, đạt 4.963 tỷ đồng, chiếm 98,7% tổng dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,16% so mức chung 0,25%…

Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2011 và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Giám đốc Ngân hàng CSXH Nghệ An Lê Xuân Tỵ cho biết, Ngân hàng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 141 tỷ đồng gồm chín chương trình. Trong đó, đặc biệt quan tâm là chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, cho vay HSSV; Tiếp tục hoàn thành chương trình sinh hoạt với tổ vay vốn nhằm từng bước công khai hóa về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng chính sách.

Theo Nhandan