Thứ bảy,  08/05/2021

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng đầu năm đạt 1,8 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 1-2012 ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước.Trong các mặt hàng nông sản chính, chỉ có tiêu và hạt điều giữ được giá trên thị trường thế giới; trong đó xuất khẩu tiêu ước đạt 4.000 tấn, kim ngạch đạt 30 triệu USD, tăng 29,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo ước đạt 400 nghìn tấn, kim ngạch 240 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và 14,2% về giá trị so với cùng kỳ; cà-phê đạt 170 nghìn tấn kim ngạch 350 triệu USD, giảm 20,9% về lượng và 15,3% về giá trị so với cùng kỳ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mục tiêu của sản xuất lúa gạo năm 2012 là diện tích gieo cấy lúa cả năm khoảng 7,58 triệu ha lúa, năng suất bình quân hơn 55 tạ/ha. Sản lượng lúa dự kiến đạt 41,5 triệu tấn, bảo đảm xuất khẩu từ 6,5 đến 7 triệu tấn gạo. Ngành sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về trồng lúa ở các vùng...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 1-2012 ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các mặt hàng nông sản chính, chỉ có tiêu và hạt điều giữ được giá trên thị trường thế giới; trong đó xuất khẩu tiêu ước đạt 4.000 tấn, kim ngạch đạt 30 triệu USD, tăng 29,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo ước đạt 400 nghìn tấn, kim ngạch 240 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và 14,2% về giá trị so với cùng kỳ; cà-phê đạt 170 nghìn tấn kim ngạch 350 triệu USD, giảm 20,9% về lượng và 15,3% về giá trị so với cùng kỳ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mục tiêu của sản xuất lúa gạo năm 2012 là diện tích gieo cấy lúa cả năm khoảng 7,58 triệu ha lúa, năng suất bình quân hơn 55 tạ/ha. Sản lượng lúa dự kiến đạt 41,5 triệu tấn, bảo đảm xuất khẩu từ 6,5 đến 7 triệu tấn gạo. Ngành sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về trồng lúa ở các vùng trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa.


Theo Nhandan