Chủ nhật,  09/05/2021

Đầu tư xây dựng gần 2 triệu m2 nhà ở xã hội

UBND tỉnh Bình Dương vừa thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, thông qua việc huy động các nguồn lực tài chính, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng gần 2 triệu m2 sàn nhà ở để đáp ứng cho hơn 175.000 người.Tổng vốn đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội này lên đến gần 11.000 tỉ đồng. Trong đó, 1,2 triệu m2 sàn nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 8.100 tỉ đồng, kế đến là nhà ở cho người có thu nhập thấp, sinh viên, CB-CNVC… Ngoài ra, tỉnh Bình Dương bắt buộc các dự án khu dân cư thương mại phải dành quỹ đất ít nhất 10 - 20% để bố trí xây dựng nhà ở xã hội; diện tích căn hộ theo thiết kế sẽ từ 30-50 m2, phù hợp với nhu cầu và khả năng của người mua....

UBND tỉnh Bình Dương vừa thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, thông qua việc huy động các nguồn lực tài chính, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng gần 2 triệu m2 sàn nhà ở để đáp ứng cho hơn 175.000 người.

Tổng vốn đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội này lên đến gần 11.000 tỉ đồng. Trong đó, 1,2 triệu m2 sàn nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 8.100 tỉ đồng, kế đến là nhà ở cho người có thu nhập thấp, sinh viên, CB-CNVC… Ngoài ra, tỉnh Bình Dương bắt buộc các dự án khu dân cư thương mại phải dành quỹ đất ít nhất 10 – 20% để bố trí xây dựng nhà ở xã hội; diện tích căn hộ theo thiết kế sẽ từ 30-50 m2, phù hợp với nhu cầu và khả năng của người mua.


Theo Nld