Thứ tư,  07/06/2023

Phấn đấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD

Tháng 1, sản lượng thủy sản tăng 2,2% so với cùng kỳ Ngày 2-2, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg "Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”.Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể về cơ cấu ngành, nông lâm, thủy sản đến năm 2020: nông nghiệp chiếm 64,7%, lâm nghiệp 2%, thủy sản 33,3%. Tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản bình quân từ 3,5 đến 4%/năm. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD, trong đó nông nghiệp 22 tỷ USD, lâm nghiệp bảy tỷ USD, thủy sản 11 tỷ USD. Giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp bình quân 70 triệu đồng. Để đạt các mục tiêu trên, Thủ tướng định hướng sẽ khai hoang mở thêm khoảng 1,1 triệu ha đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; bảo vệ quỹ đất lúa ổn định từ năm 2020 là 3,812 triệu ha; áp dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến để đạt sản lượng từ 41 đến 43 triệu tấn năm 2020 và 44...

Tháng 1, sản lượng thủy sản tăng 2,2% so với cùng kỳ Ngày 2-2, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”.

Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể về cơ cấu ngành, nông lâm, thủy sản đến năm 2020: nông nghiệp chiếm 64,7%, lâm nghiệp 2%, thủy sản 33,3%. Tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản bình quân từ 3,5 đến 4%/năm. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD, trong đó nông nghiệp 22 tỷ USD, lâm nghiệp bảy tỷ USD, thủy sản 11 tỷ USD. Giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp bình quân 70 triệu đồng. Để đạt các mục tiêu trên, Thủ tướng định hướng sẽ khai hoang mở thêm khoảng 1,1 triệu ha đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; bảo vệ quỹ đất lúa ổn định từ năm 2020 là 3,812 triệu ha; áp dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến để đạt sản lượng từ 41 đến 43 triệu tấn năm 2020 và 44 triệu tấn năm 2030, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu…
Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 1 ước đạt 364,2 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 276 nghìn tấn, tăng 2,1%; tôm đạt 32,4 nghìn tấn, tăng 4,9%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 172 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng thuỷ sản khai thác chỉ đạt 192,2 nghìn tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, nuôi trồng thủy sản trong tháng 1 tăng khá do các hộ đẩy mạnh đầu tư thâm canh để kịp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo Nhandan