Thứ tư,  07/06/2023

Xuất khẩu dệt may và vấn đề đặt ra trong năm 2012

Năm 2012, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có những bất ổn khó lường. Điều này đã tác động không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may. Trước tình hình đó, năm 2012 ngành dệt may đang nỗ lực đổi mới mô hình hoạt động để hướng tới phát triển bền vững.Năm 2011, hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may tiếp tục giữ vị trí đứng đầu cả nước với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 15,6 tỷ USD. Cũng trong năm 2011, ngành dệt may đã xuất siêu được 6,5 tỷ USD. Tuy vậy, bước vào những tháng đầu năm 2012, hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may đã gặp không ít khó khăn. Tính đến đầu tháng 2/2012, mới chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp lớn có đơn hàng đến quý III và IV. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm được những đơn hàng sản xuất lớn. Nhiều hợp đồng mới đều có hướng điều chỉnh theo hướng giảm số lượng xuống 20 - 30%. Tuy vậy, năm 2012, ngành dệt may vẫn đặt mục tiêu...

Năm 2012, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có những bất ổn khó lường. Điều này đã tác động không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may. Trước tình hình đó, năm 2012 ngành dệt may đang nỗ lực đổi mới mô hình hoạt động để hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2011, hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may tiếp tục giữ vị trí đứng đầu cả nước với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 15,6 tỷ USD. Cũng trong năm 2011, ngành dệt may đã xuất siêu được 6,5 tỷ USD. Tuy vậy, bước vào những tháng đầu năm 2012, hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may đã gặp không ít khó khăn. Tính đến đầu tháng 2/2012, mới chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp lớn có đơn hàng đến quý III và IV. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm được những đơn hàng sản xuất lớn. Nhiều hợp đồng mới đều có hướng điều chỉnh theo hướng giảm số lượng xuống 20 – 30%.

Tuy vậy, năm 2012, ngành dệt may vẫn đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD, tăng từ 10-12% so với năm 2011. Về thị trường, ngành dệt may tiếp tục kỳ vọng Mỹ, EU, Nhật Bản là các thị trường chính, chiếm 80% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu. Để khắc phục khó khăn, đạt mục tiêu đã đề ra cũng như hướng tới phát triển bền vững, theo ông Trần Quang Nghị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, trong năm 2012 ngành dệt may cần phải tập trung vào một số giải pháp chính sau:

Một là, tập trung đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hoá nhằm kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài, từ khu vực tư nhân để tăng cường nguồn lực cho các doanh nghiệp dệt may trong nước. Lý giải về vấn đề này, theo ông Trần Quang Nghị, thời gian qua, Tập đoàn Dệt may Việt Nam là một trong những ví dụ tiêu biểu cho việc thực hiện thành công công tác cổ phần hoá. Trước khi cổ phần hoá (năm 2001), tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của các đơn vị thành viên của Tập đoàn chỉ đạt 3,2%. Nhưng sau khi thực hiện cổ phần hoá, lợi nhuận tăng tới 12,3 lần, doanh thu tăng 4 lần và tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 24,6%. Tập đoàn là đơn vị có vốn nhà nước nhỏ nhất trong các tập đoàn kinh tế nhà nước, nhưng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt gấp 14 lần vốn chủ sở hữu, xuất siêu gấp 7,6 lần vốn chủ sở hữu. Tập đoàn cũng tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 120.000 lao động và rất nhiều lao động của các ngành phụ trợ.

Hai là, tập trung vốn vào các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đúng ngành nghề cốt lõi. Thực hiện đầu tư phát triển theo chủ trương: với ngành dệt, nguyên liệu tập trung, gần các khu công nghiệp sản xuất sợi-dệt-nhuộm. Còn đối với ngành may, thực hiện đầu tư phân tán, ưu tiên khu vực miền Trung và các vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Kết hợp phát triển đầu tư ngành may gắn liền với công tác xoá đói giảm nghèo. Phấn đấu đạt mục tiêu “mỗi người công nhân dệt may có thu nhập nuôi được thêm ít nhất một người phụ thuộc theo mặt bằng chi phí tại nơi doanh nghiệp đóng”.

Ba là, nâng cao chất lượng dự báo và đánh giá thị trường; theo dõi sát sao tình hình tại các thị trường dệt may chính là Mỹ, EU và Nhật Bản; tìm kiếm và khai thác cơ hội tại các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Nga, Đông Âu, Nam Mỹ… nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào các thị trường dệt may chính và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Ông Trần Quang Nghị cho rằng, Tập đoàn cần thay đổi tầm nhìn đối với thị trường Trung Quốc, không chỉ coi thị trường này là nguồn cung cấp nguyên phụ liệu dệt may chủ yếu mà còn coi đây là một trong những thị trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong thời gian tới.

Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thị trường nội địa, phát triển thương hiệu và mẫu mã với mục tiêu đảm bảo phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước. Phát triển hệ thống tiêu thụ rộng khắp tại nhiều địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn, nơi có 70% dân số của cả nước.

Năm là, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trung và cao cấp theo các chuyên ngành quản lý, công nghệ. Đặc biệt là đào tạo đội ngũ thiết kế thời trang chất lượng cao; đào tạo gắn với quy hoạch phát triển theo vùng, miền.

Sáu là, chuyển dần phương thức sản xuất gia công sang hình thức FOB và ODM, phấn đấu đến năm 2015 tăng tỷ lệ FOB từ 38% lên khoảng 50% và ODM từ 5% lên 10%.

Bảy là, hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu thông qua tăng cường sử dụng xơ PE từ các doanh nghiệp trong nước, mở rộng diện tích trồng bông và các loại cây có sợi khác.

Tám là, sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý để tăng cường sản xuất và chất lượng sản phẩm. Áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến như quản lý tinh gọn, quản lý chuỗi cung ứng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mọi mặt.

Chín là, phân định trách nhiệm từng đối tượng tham gia thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Trần Quang Nghị, Tập đoàn tiếp tục đảm nhận vai trò hạt nhân để phát triển mô hình bông trang trại có tưới thành công để chuyển giao cho xã hội và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển giao, tư vấn công nghệ, quản lý; sản xuất vải cao cấp; tham gia, tham mưu, tư vấn chính sách cho Chính phủ về phát triển thị trường, các đàm phán song phương – đa phương; liên kết doanh nghiệp để chống ép giá…

Theo Dangcongsan.vn