Thứ năm,  30/03/2023

Mua tạm trữ tối đa một triệu tấn quy gạo vụ đông xuân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định mua tạm trữ tối đa một triệu tấn quy gạo vụ đông xuân năm 2011 - 2012, thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15-3 đến hết ngày 30-4-2012.Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là ba tháng, từ ngày 15-3 đến ngày 15-6-2012. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, thực hiện việc hỗ trợ lãi suất và chỉ định một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sản xuất lúa vụ đông xuân và Hiệp hội Lương thực Việt Nam giám sát việc thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo quy...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định mua tạm trữ tối đa một triệu tấn quy gạo vụ đông xuân năm 2011 – 2012, thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15-3 đến hết ngày 30-4-2012.
Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là ba tháng, từ ngày 15-3 đến ngày 15-6-2012. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, thực hiện việc hỗ trợ lãi suất và chỉ định một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sản xuất lúa vụ đông xuân và Hiệp hội Lương thực Việt Nam giám sát việc thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo quy định.

Theo Nhandan