Thứ năm,  23/03/2023

Hoa Kỳ hạ thuế chống bán phá giá đối với cá tra Việt Nam

Ngày 9-3, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố quyết định cuối cùng của đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 7, đối với sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường nước này trong giai đoạn từ tháng 8-2009 đến tháng 7-2010.Thay vì mức thuế tăng gấp 28 lần (khoảng 15%) như quyết định sơ bộ ban đầu, DOC đã quyết định áp mức thuế phá giá thấp, chỉ từ 0,8 đến 1%. Lần này, DOC chọn Băng-la-đét là quốc gia thứ ba thay thế duy nhất để tính toán biên độ phá giá áp dụng cho cá tra Việt Nam và quyết định áp dụng mức thuế chống bán phá giá rất thấp là 0 USD/kg cho Công ty Vĩnh Hoàn và 3 cent/kg cho 12 công ty là bị đơn bắt buộc còn lại. Trước đó, quyết định sơ bộ được đưa ra ngày 9-9-2011, thì DOC dự định tăng thuế với mặt hàng này từ Việt Nam lên tới 28 lần (từ 2 cent/kg lên 56 cent/kg)....

Ngày 9-3, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố quyết định cuối cùng của đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 7, đối với sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường nước này trong giai đoạn từ tháng 8-2009 đến tháng 7-2010.
Thay vì mức thuế tăng gấp 28 lần (khoảng 15%) như quyết định sơ bộ ban đầu, DOC đã quyết định áp mức thuế phá giá thấp, chỉ từ 0,8 đến 1%. Lần này, DOC chọn Băng-la-đét là quốc gia thứ ba thay thế duy nhất để tính toán biên độ phá giá áp dụng cho cá tra Việt Nam và quyết định áp dụng mức thuế chống bán phá giá rất thấp là 0 USD/kg cho Công ty Vĩnh Hoàn và 3 cent/kg cho 12 công ty là bị đơn bắt buộc còn lại.
Trước đó, quyết định sơ bộ được đưa ra ngày 9-9-2011, thì DOC dự định tăng thuế với mặt hàng này từ Việt Nam lên tới 28 lần (từ 2 cent/kg lên 56 cent/kg).


Theo Nhandan