Thứ năm,  23/03/2023

Hà Nội huy động các nguồn lực phát triển kinh tế

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững.Thành phố triển khai sáu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Đó là: Đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; củng cố và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại làm nền tảng phát triển bền vững; tăng cường phối hợp các bộ, ngành T.Ư; hợp tác, liên kết cùng phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm và cả nước, các thành phố lớn trong khu vực và quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 12 đến 13%/năm; cơ cấu kinh tế bao gồm: dịch vụ chiếm 55%,...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững.
Thành phố triển khai sáu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Đó là: Đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; củng cố và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại làm nền tảng phát triển bền vững; tăng cường phối hợp các bộ, ngành T.Ư; hợp tác, liên kết cùng phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm và cả nước, các thành phố lớn trong khu vực và quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 12 đến 13%/năm; cơ cấu kinh tế bao gồm: dịch vụ chiếm 55%, công nghiệp – xây dựng chiếm 42%, nông nghiệp chiếm 4%… 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường và 100% số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn có hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Theo Nhandan