Thứ năm,  23/03/2023

Xây dựng nông thôn mới: "Đơn đặt hàng" của Chủ tịch

LSO-Trong cuộc họp đánh giá 1 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã phát biểu: “Cứ coi như đây là đơn đặt hàng của Chủ tịch, sắp tới Tỉnh đoàn thanh niên và Hội Nông dân tỉnh chọn mỗi huyện một xã để chỉ đạo toàn diện về xây dựng nông thôn mới, các đồng chí nghiên cứu xem có khả thi không?” ĐVTN phối hợp với nhân dân huyện Lộc Bình củng cố hạ tầng nông thônCách đây khoảng 1 năm, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới còn khá mờ nhạt. Việc triển khai chương trình dường như chỉ do một số ngành chuyên môn như NN&PTNT, xây dựng, kế hoạch và đầu tư…thực hiện. Điều này cũng dễ hiểu, bởi khi ấy xây dựng nông thôn mới chỉ đang ở bước khởi đầu, quy mô rộng lớn, tính chất phức tạp của chương trình khiến cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể còn nhiều...

LSO-Trong cuộc họp đánh giá 1 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã phát biểu: “Cứ coi như đây là đơn đặt hàng của Chủ tịch, sắp tới Tỉnh đoàn thanh niên và Hội Nông dân tỉnh chọn mỗi huyện một xã để chỉ đạo toàn diện về xây dựng nông thôn mới, các đồng chí nghiên cứu xem có khả thi không?”
ĐVTN phối hợp với nhân dân huyện Lộc Bình củng cố hạ tầng nông thôn
Cách đây khoảng 1 năm, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới còn khá mờ nhạt. Việc triển khai chương trình dường như chỉ do một số ngành chuyên môn như NN&PTNT, xây dựng, kế hoạch và đầu tư…thực hiện. Điều này cũng dễ hiểu, bởi khi ấy xây dựng nông thôn mới chỉ đang ở bước khởi đầu, quy mô rộng lớn, tính chất phức tạp của chương trình khiến cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể còn nhiều lúng túng. Thế nhưng qua hơn 1 năm triển khai, những lúng túng ban đầu ấy đã dần qua đi, các tổ chức đoàn thể đã từng bước khẳng định được vai trò, phát huy trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Ngay từ tháng 5/2011, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn về công tác dân vận thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn. Ngay sau đó, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đã xây dựng chương trình hành động riêng của đơn vị mình. Cuối năm 2011, Tỉnh hội nông dân đã xây dựng và triển khai kế hoạch về phối hợp với ngành NN&PTNT trong thực hiện chương trình. Sau đó không lâu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…Hội phụ nữ, Cựu chiến binh cũng tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến các hội viên của mình ở cơ sở.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: tháng 8/2011, Tỉnh đoàn thanh niên cũng đã triển khai phát động phong trào tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2012. Trên cơ sở kế hoạch chung, tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch riêng chi tiết cho từng năm. Thời điểm này kế hoạch ấy đã và đang đi vào những công việc cụ thể. Chẳng hạn trong năm 2012, Tỉnh đoàn thanh niên sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng 12 nhà bán trú dân nuôi cho một số trường học tại các vùng nông thôn đặc biệt khó khăn, với trị giá 120 triệu đồng mỗi khu bán trú. Ngay trong tháng 3, Tháng thanh niên, sẽ có 4 công trình hoàn thành. Trong khi đó đề án thanh niên với công tác vận động di dời chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn cũng đang gấp rút được hoàn thiện. Song song với các hoạt động trên là hàng loạt các hoạt động thanh niên xung kích vì cộng đồng mà cụ thể trong tháng thanh niên này là 2 hành trình về nguồn lớn do Tỉnh đoàn tổ chức hướng về khu vực nông thôn.

Không còn những lúng túng, bỡ ngỡ ban đầu, từng tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa và triển khai một cách có hiệu quả các hoạt động đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, mà khi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra “đơn đặt hàng” đã thoáng thấy vẻ tự tin của lãnh đạo Hội nông dân cũng như Tỉnh đoàn thanh niên. Và, ngay khi “đơn đặt hàng” ấy được cụ thể hóa bằng kết luận của đồng chí Chủ tịch trong cuộc họp, thì các đơn vị đã chủ động đi trước một bước. Ông Nguyễn Hoàng Tùng khẳng định: hiện nay Tỉnh đoàn đã chắc chắc lựa chọn xã Tràng Phái huyện Văn Quan là xã điểm thanh niên chỉ đạo toàn diện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã phân công từng thành viên phụ trách các huyện, chỉ đạo mỗi Huyện đoàn chọn 1 xã hoặc thôn để tập trung phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện toàn diện về nông thôn mới. Là một tỉnh còn nhiều khó khăn, song khi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đã quyết tâm, chung sức, đồng lòng thì nông thôn mới chẳng còn là xa vời với nông dân Xứ Lạng.

Vũ Như Phong