Thứ năm,  23/03/2023

Huy động hơn 18 nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), qua công tác kiểm soát chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN), trong hai tháng đầu năm 2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 81 nghìn tỷ đồng, phát hiện 7.000 khoản chi của 3.300 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối chưa thanh toán hơn 93 tỷ đồng.Trong thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, số vốn được KBNN giải ngân ước đạt 8.278,8 tỷ đồng, từ chối thanh toán ước ba tỷ đồng chi chưa đủ thủ tục và chi không đúng chế độ quy định.Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN hai tháng đầu năm, KBNN đã huy động được 18.550,3 tỷ đồng, đạt 18,55% kế hoạch được...
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), qua công tác kiểm soát chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN), trong hai tháng đầu năm 2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 81 nghìn tỷ đồng, phát hiện 7.000 khoản chi của 3.300 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối chưa thanh toán hơn 93 tỷ đồng.

Trong thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, số vốn được KBNN giải ngân ước đạt 8.278,8 tỷ đồng, từ chối thanh toán ước ba tỷ đồng chi chưa đủ thủ tục và chi không đúng chế độ quy định.

Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN hai tháng đầu năm, KBNN đã huy động được 18.550,3 tỷ đồng, đạt 18,55% kế hoạch được giao.

Theo Nhandan