Thứ tư,  01/02/2023

Văn Lãng: Tiến độ sản xuất vụ xuân nhanh hơn cùng kỳ

Toàn huyện đã làm đất được 1.250ha, trồng được 330ha ngô xuân và gần 150ha rau màu, sắn, khoai lang…Trong khi đó, để chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho sản xuất, toàn huyện đã huy động được gần 2.000 ngày công ra quân làm thủy lợi. Đồng thời các đơn vị trên địa bàn đã cung ứng 14,5 tấn giống và 145 tấn phân bón các loại. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năm nay tiến độ sản xuất trên địa bàn huyện diễn ra nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước.

LSO-Trong vụ đông vừa qua, toàn huyện Văn Lãng đã trồng được 112 ha khoai tây, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Thời điểm này, nhân dân địa phương đang bắt đầu thu hoạch cây trồng vụ đông và gieo cấy vụ xuân.
Toàn huyện đã làm đất được 1.250ha, trồng được 330ha ngô xuân và gần 150ha rau màu, sắn, khoai lang…Trong khi đó, để chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho sản xuất, toàn huyện đã huy động được gần 2.000 ngày công ra quân làm thủy lợi. Đồng thời các đơn vị trên địa bàn đã cung ứng 14,5 tấn giống và 145 tấn phân bón các loại. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năm nay tiến độ sản xuất trên địa bàn huyện diễn ra nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước.

Vũ Lê Minh