Thứ hai,  28/11/2022

Phổ biến các quy định pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng

Ngày 14-3, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi hội gas miền Nam tổ chức phổ biến cho 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh gas về những quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG).Cụ thể: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16-11-2011), sẽ phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG (còn gọi là bình gas) như : thay chân đế, cắt quay xách, mài lô-gô, thay đổi nhãn hiệu, số se-ri, hàn gắn thêm kim loại, trao đổi van đầu chai ; Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng (Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011); Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (Thông tư 11/2010/TT-BCT ngày 29-3-2010).Chi cục quản lý thị trường Bình Dương và Chi hội gas miền Nam cung cấp kiến thức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gas về thành phần khí dầu mỏ hoá lỏng là hỗn...

Ngày 14-3, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi hội gas miền Nam tổ chức phổ biến cho 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh gas về những quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG).

Cụ thể: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16-11-2011), sẽ phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG (còn gọi là bình gas) như : thay chân đế, cắt quay xách, mài lô-gô, thay đổi nhãn hiệu, số se-ri, hàn gắn thêm kim loại, trao đổi van đầu chai ; Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng (Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011); Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (Thông tư 11/2010/TT-BCT ngày 29-3-2010).

Chi cục quản lý thị trường Bình Dương và Chi hội gas miền Nam cung cấp kiến thức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gas về thành phần khí dầu mỏ hoá lỏng là hỗn hợp chủ yếu của Propane (C3H8) và Butane (C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ (Liquefied Petroleum Gas – LPG), khi được nén đến một áp suất, nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng dùng làm chất đốt, nhiên liệu động cơ, nguyên liệu phục vụ sản xuất, dân sinh, qua đó để đảm bảo an toàn và ổn định hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.

Theo Nhandan