Thứ hai,  26/09/2022

Bộ Tài chính cung cấp thông tin về giá gas sau khi giảm thuế

Ngày 14/3, Bộ Tài chính đã cung cấp một số thông tin về giá gas sau khi điều chỉnh thuế nhập khẩu. Trước đó, để giảm bớt tác động của giá gas trên thị trường thế giới tới thị trường trong nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 cho phép giảm mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) từ 5% xuống 0%.Bộ Tài chính cho biết, giá LPG trên thị trường thế giới trong những tháng đầu năm 2012 tăng cao (tháng 2/2012 tăng 145USD/tấn so với tháng 1/2012; tháng 3/2012 tăng 180USD/tấn so với tháng 2/2012), các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gas trong nước đã thực hiện điều chỉnh tăng giá bán gas trên thị trường (từ 1/2/2012 tăng thêm khoảng 42.000đ/bình 12kg; từ 1/3/2012 tăng thêm khoảng 52.000đồng/bình 12kg). Trước tình hình đó, với mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu LPG còn 0%, giá gas thị trường trong nước giảm khoảng 16.704 đ/bình 12kg.Đồng thời, với việc giảm thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 2187/BTC-QLG ngày 2/3/2012 yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối thực...

Ngày 14/3, Bộ Tài chính đã cung cấp một số thông tin về giá gas sau khi điều chỉnh thuế nhập khẩu. Trước đó, để giảm bớt tác động của giá gas trên thị trường thế giới tới thị trường trong nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 cho phép giảm mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) từ 5% xuống 0%.

Bộ Tài chính cho biết, giá LPG trên thị trường thế giới trong những tháng đầu năm 2012 tăng cao (tháng 2/2012 tăng 145USD/tấn so với tháng 1/2012; tháng 3/2012 tăng 180USD/tấn so với tháng 2/2012), các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gas trong nước đã thực hiện điều chỉnh tăng giá bán gas trên thị trường (từ 1/2/2012 tăng thêm khoảng 42.000đ/bình 12kg; từ 1/3/2012 tăng thêm khoảng 52.000đồng/bình 12kg).

Trước tình hình đó, với mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu LPG còn 0%, giá gas thị trường trong nước giảm khoảng 16.704 đ/bình 12kg.

Đồng thời, với việc giảm thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 2187/BTC-QLG ngày 2/3/2012 yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối thực hiện ngay việc giảm giá bán gas trong nước và chỉ đạo các tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống giảm giá tương ứng với việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu gas đã được giảm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục quản lý thị trường kiểm soát thực hiện yêu cầu trên. Nếu các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gas không thực hiện, yêu cầu Sở Tài chính xử lý và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 08/03/2012, Cục Quản lý giá đã nhận được đầy đủ 05 hồ sơ đăng ký giá của 05 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá. Theo đó, mức giá đăng ký mới của các doanh nghiệp dao động từ 416.200 đồng/bình 12kg đến 474.324 đồng/bình 12kg; giảm tương ứng từ từ 16.000 đồng/bình 12kg đến 19.224 đồng/bình 12kg.

Như vậy, mức điều chỉnh này tương ứng với mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu gas đã được giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối đã kịp thời điều chỉnh giảm giá bán và gửi hồ sơ đăng ký giá về Cục Quản lý giá Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định.

Theo Dangcongsan.vn