Thứ hai,  27/06/2022

Thống nhất phương thức đền bù bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 14-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) Trung ương đã đạt được sự thống nhất về phương thức đền bù thiệt hại cho bà con nông dân tham gia BHNN.Đây là thỏa thuận quan trọng để thúc đẩy sự phối hợp trong triển khai thực hiện BHNN theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 1-3-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thỏa thuận này được thống nhất theo đề xuất của Bộ Tài chính - cơ quan chủ trì thực hiện đề án - với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan phối hợp thực hiện trên cơ sở kiểm tra thực tế tình hình triển khai BHNN và đề xuất các địa phương.Theo đó, hai Bộ thống nhất về việc công bố và xác nhận dịch bệnh (làm rõ quy trình công bố, xác nhận thiên tai, dịch bệnh); thẩm quyền và cơ quan xác nhận dịch bệnh; cách xác định thiệt hại. Trong các trường hợp tôm, cá bị chết hàng loạt do gan, tụy bị teo... nhưng các cơ quan chuyên môn không thể xác định được tác nhân gây bệnh, nếu có sự...
Ngày 14-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) Trung ương đã đạt được sự thống nhất về phương thức đền bù thiệt hại cho bà con nông dân tham gia BHNN.

Đây là thỏa thuận quan trọng để thúc đẩy sự phối hợp trong triển khai thực hiện BHNN theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 1-3-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thỏa thuận này được thống nhất theo đề xuất của Bộ Tài chính – cơ quan chủ trì thực hiện đề án – với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cơ quan phối hợp thực hiện trên cơ sở kiểm tra thực tế tình hình triển khai BHNN và đề xuất các địa phương.

Theo đó, hai Bộ thống nhất về việc công bố và xác nhận dịch bệnh (làm rõ quy trình công bố, xác nhận thiên tai, dịch bệnh); thẩm quyền và cơ quan xác nhận dịch bệnh; cách xác định thiệt hại. Trong các trường hợp tôm, cá bị chết hàng loạt do gan, tụy bị teo… nhưng các cơ quan chuyên môn không thể xác định được tác nhân gây bệnh, nếu có sự xác nhận rõ của chính quyền địa phương (huyện, xã), cơ quan nông nghiệp xác định được nguyên nhân tôm, cá bị chết hàng loạt thì địa phương căn cứ vào kết quả lâm sàng để xác nhận dịch, bệnh dẫn đến thiệt hại các nông hộ làm căn cứ để xét giải quyết quyền lợi cho bà con được thuận lợi hơn.

Theo Nhandan